Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar op 9 december 2022

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Definitief akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten? (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)

olgend op een verdeeld advies van de sociale partners over de reeds aangekondigde arbeidsdeal, bereikte de regering voorbije vrijdag een definitief akkoord. De voornaamste doelstellingen zijn nog steeds meer werkgelegenheid creëren en voor zowel werknemers als werkgevers voorzien in meer flexibiliteit.

Het definitieve akkoord omvat weinig wijzigingen ten opzichte van het voorgaande – nochtans bekritiseerde – akkoord (zie hiervoor onze e-zine van 15 februari 2022). Hieronder vatten wij de beperkte wijzigingen / toevoegingen samen:

Vierdagenwerkweek en wisselende werkweek:

  • Aangezien het doel van deze maatregelen het creëren van een beter evenwicht tussen werk en privéleven is, wordt overwerk in dit kader expliciet verboden.

Snellere informatie over deeltijds variabele werkroosters:

  • Er worden enkele uitzonderingen op deze maatregel voorzien. Meer bepaald zullen de reeds bestaande sectorale cao’s die een minimumtermijn van minder dan 3 werkdagen bepalen, uiterlijk t.e.m. 31 december 2022 van kracht blijven (met uitzondering van een gelimiteerd aantal cao’s).
  • Het arbeidsreglement moet uiterlijk op 31 december 2022 in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe bepalingen.

Knelpuntberoepen

  • Per sector zullen de sociale partners om de twee jaar concreet moeten aanwijzen wat de knelpuntberoepen zijn, wat de oorzaken zijn van de tekorten en wat de mogelijke maatregelen zijn om dit aan te pakken.
  • De overheden zullen nauwer samenwerken om die maatregelen te kunnen invoeren.

To do: De arbeidsdeal moet nog in wetgeving worden gegoten. Het Employment departement van Lydian volgt dit voor u op en blijft u informeren.

Bron: Lydian