De hoofddoekarresten (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

HvJ 14 maart 2017, nr. C-157/15, Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV
HvJ 14 maart 2017, nr. C-188/15, Bougnaoui, ADDH/Micropole SAIn de hierboven vermelde arresten bracht het Hof van Justitie van de Europese Unie enkele belangrijke elementen bij in de aanslepende discussie over de vraag of een werkgever een werkneemster mag verbieden een hoofddoek te dragen op het werk. De arresten werden in de media al uitgebreid gesitueerd en becommentarieerd en ook een perscommuniqué van het Hof van Justitie zelf bevat alle informatie daarover, alsook een koppeling naar de tekst van de arresten zelf. Wij vinden dat wij dat hier niet nog eens dunnetjes moeten overdoen en geven daarom de voorkeur aan een tabel die een schematisch overzicht geeft van de meest voorkomende (al dan niet aanvaarde) rechtvaardigingsgronden voor een hoofddoekenverbod op de werkvloer.

Lees hier het volledige artikel