De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

Webinar on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

Webinar op 10 juni 2022

Brexit. Tewerkstelling van Britse werknemers na 31 december 2020 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 24/12/2020

De wet van 16 december 2020 betreffende de begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord werd gisteren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet is gericht op de Britten en hun familieleden die voor 31 december 2020 hun recht op vrij verkeer van personen hebben uitgeoefend, alsook op sommige familieleden die na 31 december 2020 hun Brits familielid nog vervoegen.

Na de overgangsperiode zullen de Britten worden beschouwd als derdelanders. De regels die betrekking hebben op Unieburgers kunnen bijgevolg niet meer op hen toegepast worden. Vanaf 1 januari 2021 zal het dus noodzakelijk zijn om een arbeidskaart of ‘single permit’ aan te vragen voor Britse werknemers die tewerkgesteld worden in België, tenzij er een vrijstelling zou gelden.

Dit zal echter niet noodzakelijk zijn voor alle Britse werknemers.

De wet betreffende de  begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie heeft tot doel de opgebouwde verblijfsrechten van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die voor het einde van de overgangsperiode gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer van personen te vrijwaren. Deze wet werd gisteren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De Britten  en hun familieleden die uiterlijk op 31 december 2020 in België verblijven of als grensarbeider actief zijn kunnen hun verblijfsrecht en recht om in België te werken behouden indien ze tegen uiterlijk 31 december 2021 op hun gemeente een aanvraag indienen om het statuut van begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord te bekomen.  

Concreet gaat het om de volgende personen:

  • Houders van een E(+) of F(+) kaart: mits voorlegging van hun huidige kaart, een uittreksel uit het strafregister en geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Grensarbeiders in het bezit van een Bijlage 15: mits voorlegging van hun huidige Bijlage 15, een uittreksel uit het strafregister en geldige identiteitskaart of paspoort;
  • De personen die kunnen aantonen dat zij gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer op uiterlijk 31 december 2020, maar die niet over een E(+) kaart, F(+) kaart of Bijlage 15 beschikken: mits voorlegging van de nodige documenten (bv. bijlage 19bis of een arbeidsovereenkomst voor werknemers), kunnen eveneens in aanmerking komen als begunstigde;
  • Bepaalde familieleden die na 31 december 2020 in België aankomen: mits voorlegging van bepaalde documenten kunnen ze tot 3 maanden na aankomst nog in aanmerking komen voor een statuut als begunstigde.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgen de begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord een elektronische verblijfskaart (M-kaart) of een elektronische kaart voor klein grensverkeer (N-kaart). Op basis van deze kaarten kunnen ze verder onbeperkt in België werken. Werkgevers zullen voor Britse werknemers die in het bezit zijn van een M-kaart of een N-kaart dus geen ‘single permit’ of arbeidskaart moeten aanvragen. Tijdens de procedure kunnen de Britse werknemers verder op basis van hun huidige verblijfsdocumenten in België verblijven en werken. De geldigheid van deze documenten zal echter uiterlijk 31 maart 2022 vervallen.

Actiepunt

Vanaf 1 januari 2021 is het van belang om de verblijfsdocumenten van Britse werknemers  die tewerkgesteld worden in België op te vragen en hiervan een kopie te bewaren in het personeelsdossier. Indien de werknemer in aanmerking komt voor het statuut van begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord, moet hij of zij tegen uiterlijk 31 december 2021 een aanvraag indienen om een M-kaart (verblijfskaart) of N-kaart (grensarbeider) te bekomen. Indien de werknemer geen begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord is, dan zal er een arbeidskaart of ’single permit’ aangevraagd moeten worden, tenzij er een vrijstelling zou gelden.

Lees hier het originele artikel