Bijklussen : wet nu al bijgestuurd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 23/11/2018

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.130 euro per kalenderjaar (bedrag voor 2018) bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen.

Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie.

De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 510,83 euro per maand (bedrag voor 2018) bedragen.

Deze mogelijkheid bestaat voor:

  • werknemers die minstens 4/5 werken
  • zelfstandigen in hoofdberoep
  • gepensioneerden

Bijklussen moet sinds 15 juli 2018 hier worden aangegeven.

Maar de recente wet is nu al bijgestuurd op het vlak van:

  • de lijst met toegestane activiteiten: jeugdbewegingen en de speelpleinwerking worden geschrapt en enkele andere activiteiten worden nauwkeuriger omschreven
  • de vergoeding: op vraag van de ministers van Sport krijgt de Koning de bevoegdheid om de maandelijkse drempel te verhogen voor inkomsten uit specifieke categorieën van het verenigingswerk
  • antimisbruikbepaling: nu werd al voorzien dat verenigingswerk niet toegestaan is indien de verenigingswerker verbonden is met de vereniging door een arbeidsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een dienstverleningsovereenkomst (of een overeenkomst binnen de Uitzendarbeidswet), uitgezonderd studenten en bij pensionering. Nu komt er op vraag van de sportclubs een bijkomende uitsluiting voor wie in die periode in de vereniging activiteiten heeft uitgeoefend in toepassing van art. 17 van het RSZ-besluit (en dit gedurende max. 25 dagen), zodat men alsnog in dezelfde vereniging verenigingswerk kan uitoefenen.

Die wijzigingen werden voorgesteld na de diverse contacten tussen de federale regering en de regeringen van de deelstaten.

Lees de Wet van 30 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992