Sociale inspectie:
wat brengt 2023?

Webinar op 3 februari 2023

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

Webinar op 27 januari 2023

Het stakingsrecht
gewikt en gewogen

Webinar op 10 maart 2023

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Bescherming van klokkenluiders: wetsontwerp eindelijk ingediend op 11 oktober 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

De Europese Klokkenluidersrichtlijn voerde een verplichting tot het instellen van een klokkenluidersregeling voor publieke en private entiteiten in en België moest deze richtlijn op 17 december 2021 omzetten. Het wetsontwerp werd uiteindelijk pas op 11 oktober 2022 ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Lees hier het wetsontwerp