Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Bepalingen inzake de arbeidsduur zijn van openbare orde. Bepalingen inzake de toepassing van de 38urenweek door het toekennen van arbeidsduurvermindering zijn van dwingend recht, dus hier kan een dading wel geldig zijn. Arbeidshof Brussel 5 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 25/02/2020

Een dading kan geen afstand inhouden van rechten die de openbare orde raken, waaronder de bepalingen inzake de arbeidsduur.
Het geschil betreft geen overeenkomst over de arbeidsduur, maar wel over de toepassing van de 38urenweek door het toekennen van arbeidsduurvermindering, wanneer er 40 uren werden gewerkt en over de betaling van de arbeidsduurverminderingsdagen.

Wanneer de werknemer enkel het gewone loon vordert dat volgens hem verschuldigd is en geen verhogingen wegens overschrijding van de arbeidsduur, dan is dit een gewone loonsvordering en in die zin raakt ze niet aan de openbare orde.

Dat neemt niet weg dat de bij een individuele overeenkomst bepaalde loonvorming wel de minimabepalingen van de cao’s moet respecteren. Maar deze regels zijn enkel van dwingend recht, zodat er afstand van kan gedaan worden nadat het recht is ontstaan.

Lees hier het arrest van het Arbeidshof Brussel van 5 november 2019

Studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’ (23.10.2020)

Op vrijdag 23 oktober 2020 organiseert Intersentia in Gent de studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’.

Volgende topics komen die dag aan bod:

  • Individueel ontslag: de laatste ontwikkelingen op wetgevend vlak en een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake individueel ontslag
  • Ontslag van beschermde werknemers
  • Privacy-aspecten en ontslag
  • Collectief ontslag en sluiting van onderneming

Sprekers:

  • Mr. Sabine Vanoverbeke, advocaat-vennoot Commit Advocaten
  • Mr. Stijn Demeestere, advocaat-vennoot Deloitte Legal
  • Mr. Isabel Plets, counsel Lydian
  • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels

Meer informatie

Legal Manager