Beëindiging arbeidsovereenkomst door werknemer, maar toch nog uitvoeren van arbeidsprestaties. Arbeidshof Brussel 23 juni 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 06/10/2020

Wanneer de werknemer zonder meer uitdrukkelijk meedeelt de arbeidsovereenkomst als beëindigd te beschouwen, is deze definitief en onherroepelijk beëindigd, zelfs indien de werknemer na het inroepen nog arbeidsprestaties levert. Dit is des te meer zo nu de werknemer het standpunt van de beëindiging op het ogenblik van de verplaatsing van de arbeidsplaats ook telkens is blijven herhalen.

Het ontslag is steeds een definitieve handeling en kan slechts met akkoord van beide partijen ongedaan gemaakt worden. Om een latere datum van beëindiging aannemelijk te maken kan de werknemer zich niet beroepen op de voorstellen van de werkgever om met het ontslag geen rekening te houden mits hij de nieuwe arbeidsvoorwaarden zou aanvaarden nu hij niet akkoord ging met die voorstellen.

Lees hier het arrest van het Arbeidshof Brussel van 23 juni 2020