Arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter: toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht? Arbeidshof 2 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 28/03/2019

In deze zaak besliste het arbeidshof dat de werknemer die gewoonlijk in België zijn arbeid verricht, door de rechtskeuze voor het Nederlands recht niet de bescherming van het Belgisch recht mag verliezen.

Ook oordeelt het arbeidshof dat de Belgische rechter bevoegd is.

De arbeidsovereenkomst bepaalde in verband met de functie en standplaats dat de werknemer werd aangeworven als managing director Belgium, dus de eerste rechter aanvaardde dan ook terecht België als gewoonlijke plaats van tewerkstelling.

Ten aanzien van arbeidsovereenkomsten is immers de plaats waar de werknemer zijn arbeid verricht de enige plaats van uitvoering van een verbintenis die ter bepaling van de bevoegde rechter in aanmerking kan komen en het feit dat hij op bepaalde ogenblikken in Nederland diende te overleggen doet hieraan geen afbreuk.

Lees hier het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 2 oktober 2018

Deze problematiek komt op vrijdag 20 maart 2020 aan bod tijdens de jaarlijkse studiedag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’