Sociale inspectie:
wat brengt 2023?

Webinar op 3 februari 2023

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

Webinar op 27 januari 2023

Het stakingsrecht
gewikt en gewogen

Webinar op 10 maart 2023

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Arbeidsdeal omgezet in wetgeving: to do’s voor hr (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen

Gisteren, op 29 september 2022 werd het wetsontwerp houdende diverse arbeidsverhoudingen goedgekeurd door de Kamer.

Met deze zogenaamde arbeidsdeal wil de regering tegen 2030 meer werkgelegenheid creëren en voorzien in meer flexibiliteit voor zowel werknemers als werkgevers.

De arbeidsdeal bevat (vooral) een aantal nieuwe of uitgebreide rechten voor werknemers. Dit impliceert dat werkgevers de nodige documenten zullen moeten opstellen, hr-processen moeten aanpassen en sociaal overleg zullen moeten voeren.

In bijlage geven we per topic weer wat dit recht of deze verplichting inhoudt, welke de formaliteiten zijn, wanneer de regeling in werking treedt en wat werkgevers in dit kader moeten doen.

> Download hier het overzicht

Bron: Lydian