Als hij maar geen voetballer wordt (of toch wel?). Arbeidsovereenkomst voor voetballers vanaf 15 jaar (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 12/06/2018

In het KB van 18 juli 2001 werd bepaald dat voor de sporttakken basketbal, voetbal, volleybal en wielrennen er een deeltijdse arbeidsovereenkomst mogelijk was vanaf 16 jaar of 18 jaar voor een voltijdse arbeidsovereenkomst of een deeltijdse arbeidsovereenkomst van meer dan 80 uren per maand.

Met ingang van 16 juni 2018 wordt voetbal geschrapt uit die lijst, zodat daar de algemene regels van toepassing zijn:

  1. de leerplicht is voltijds tot 15 jaar, op voorwaarde dat tenminste de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs werden doorlopen
  2. de voltijdse leerplicht eindigt in ieder geval op de leeftijd van 16 jaar

Om betaalde sportbeoefenaar te zijn, moet men wel voldoen aan twee voorwaarden:

  1. de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon
  2. tegen loon dat een bepaald bedrag overschrijdt (dat minimumloon bedraagt volgens het KB van 25 mei 2018 €10.200 voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019).

Lees hier het KB van 25 mei 2018