Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie: jaarverslag 2020 gepubliceerd (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 15/04/2021

De Arbeidsrelatiewet schrijft in artikel 338, §7 voor dat Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie  jaarlijks een verslag dient op te maken met daarin haar rechtspraak.

Het verslag en de bijhorende beslissingen voor het jaar 2020 werden nu gepubliceerd (de beslissingen werden geanonimiseerd).

In het eerste deel van het verslag worden de kenmerken van de ontvangen aanvragen besproken, waarna in een tweede deel de genomen beslissingen inhoudelijk worden geanalyseerd.

Vervolgens is er een beschrijving van de historiek en het wettelijk kader, een overzicht van de toepasselijke wetgeving, het huishoudelijk reglement en ten slotte de integrale, geanonimiseerde beslissingen 2020.

Lees hier het jaarverslag 2020