Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar op 9 december 2022

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

65-jarige ziekenhuisarts gediscrimineerd volgens arbeidshof Luik 21 oktober 2019 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

Auteur: Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat Dewallens & partners, gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen

Publicatiedatum: 28/10/2019

Het arbeidshof van Luik heeft in een arrest van 21 oktober 2019 beslist dat een ziekenhuisarts aan het einde van zijn carrière gediscrimineerd werd op basis van leeftijd. Het ging om een anesthesist wiens contract automatisch ten einde liep op zijn 65ste verjaardag.

De beëindiging van zijn contract werd weliswaar niet discriminatoir geacht, omdat het gaat om een beroep waaraan hoge risico’s verbonden zijn (zoals bij piloten). De bescherming van de volksgezondheid werd aanvaard als legitieme doelstelling. Een andere ingeroepen doelstelling, die van de voldoende rotatie binnen het artsenkorps en de verdeling van de beschikbare plaatsen tussen de verschillende generaties, werd daarentegen niet aanvaard. De motivering van het hof maakt duidelijk dat de beëindiging van een contract telkens in concreto beoordeeld moet worden en dat de beëindiging van het contract van bv. een dermatoloog niet even evident is vanwege het ontbreken van een hoogrisicoprofiel.

Interessant is ook dat het advies van de medische raad volgens het arbeidshof niet gevraagd moest worden, omdat er geen nieuwe of positieve ontslagbeslissing moest worden genomen. Dit oordeel wijkt af van de weinige rechtsleer over dit thema.

Er werd volgens het hof wel gediscrimineerd bij de beslissing om de betrokken anesthesist geen nieuw contract aan te bieden, terwijl alle andere artsen wel een nieuw contract aangeboden kregen. Het arbeidshof van Luik hervormt hiermee de beslissing in eerste aanleg van de arbeidsrechtbank van Eupen, die tot de afwezigheid van enige discriminatie besloot.

Laat dit de ziekenhuisbeheerders er opnieuw toe aanzetten om hun eindeloopbaanpolitiek te evalueren, zowel bij het beëindigen van een contract als bij het al dan niet aanbieden van een nieuw contract, en om hierbij zeker niet uit te gaan van automatismen.