Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

20 jaar werken voor minimumpensioen, pensioenbonus voor wie langer werkt en meer gendergelijkheid (BDO)

Auteur: Thomas De Burchgraeve en Natalie Bastiaens (BDO)

Na wekenlang onderhandelen is het eindelijk zover: de federale regering heeft vannacht een akkoord bereikt over de pensioenhervorming. Centraal in de deal staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen en de herinvoering van een pensioenbonus voor wie langer wil doorwerken.

De regering besliste dat je effectief 20 jaar gewerkt moet hebben om recht te hebben op het minimumpensioen. Hierbij wordt gerekend met 250 werkdagen per jaar. Deze regeling geldt voor iedereen die, op het moment dat de hervorming ingaat (vanaf 1 januari 2024), 53 jaar en jonger is. Voor wie dan tussen 54 en 60 jaar oud is komt er een overgangsperiode waarin de eisen voor het effectieve aantal gewerkte jaren lager liggen. Voor iemand van 54 jaar gaat het bijvoorbeeld om 17 gewerkte jaren, bij een 55-jarige zakt de loopbaanduur naar 14 jaar enzovoort. Wie dan 61 jaar is, krijgt automatisch toegang tot het minimumpensioen zonder deze voorwaarde.

Ook komt er een herinvoering van de pensioenbonus voor wie langer werkt. De precieze hoogte van deze bonus wordt later vastgelegd, maar zou neerkomen op 300 tot 500 euro extra netto-pensioen per bijkomend gewerkt jaar.

Tot slot komt er ook extra pensioen voor wie in het verleden deeltijds gewerkt heeft, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen. Deze maatregel zou vooral de pensioenen van vrouwen een boost moeten geven. De regeling geldt voor wie deeltijds werkte voor 2001, en dus voor het systeem van tijdskrediet werd ingevoerd. In die gevallen wordt de voorwaarde van het aantal gewerkte jaren lichtjes versoepeld. Gedurende vijf jaar hoeft men dan maar 208 dagen gewerkt te hebben in plaats van 250.

Bron: BDO

Legal Manager