Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 25 mei 2023

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 12 mei 2023

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Aandeelhouders-overeenkomsten : een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving

Webinar on demand

De rechtstreekse vordering en aansprakelijkheids-verzekeringen

Webinar on demand

Het Nieuwe Verbintenissenrecht – de sanctie op kennisgeving (Firmus Advocaten)

Auteur: Firmus Advocaten

Na het lezen van onze vorige aflevering, kent u alle sancties die ingeroepen kunnen worden tegen de schuldenaar die in gebreke blijft.

Minstens even belangrijk is het om te weten of er steeds een voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst is vereist.

In deze aflevering staan we stil bij een uiterst efficiënte methode: de sanctie op kennisgeving.

Wat is een sanctie op kennisgeving?

De naam zegt het zelf: de sanctie wordt in het leven geroepen door er eenvoudigweg kennis van te geven aan de andere partij, zonder dat er een voorafgaande rechterlijke controle of tussenkomst is vereist.

Let wel, bij een discussie kan een rechter achteraf steeds controleren of de sanctie correct werd toegepast.

Dit maakt dat u steeds enige voorzichtigheid aan de dag dient te leggen én bijzondere aandacht moet besteden aan de toepassingsvoorwaarden en dossieropbouw.

Welke sancties

Bij welke sancties kan je toepassing maken van de methode op kennisgeving?

  • De vervanging (enkel in uitzonderlijke omstandigheden, zoals hoogdringendheid);
  • De ontbinding van de overeenkomst;
  • De prijsvermindering.
Hoe pas je ze toe?

De weldoordachte schuldeiser gaat als volgt te werk:

1) De voorafgaande ingebrekestelling

De inwerkingtreding van de sancties dient voor af te gaan door een ingebrekestelling.

Om te beginnen verstuurt de schuldeiser aldus een ingebrekestelling. In deze ingebrekestelling maakt hij melding van de tekortkomingen die de schuldenaar ten laste worden gelegd en geeft hij op duidelijke en ondubbelzinnige wijze zijn wil te kennen om de nakoming van de verbintenissen van de schuldenaar te eisen. Indien mogelijk wordt een laatste kans aangeboden om de verbintenissen uit te voeren.

2) De vaststellingen

De schuldeiser neemt nuttige maatregelen om de tekortkomingen vast te stellen, bijvoorbeeld door een fotoverslag te voorzien of vaststellingen te laten opmaken door de gerechtsdeurwaarder. Idealiter gebeurt dit tegensprekelijk, na uitnodiging van de schuldenaar.

3) De effectieve kennisgeving

Indien de tekortkomingen na de voorafgaandelijke ingebrekestelling niet werden verholpen, kan de schuldeiser vervolgens één van de sancties in werking stellen.

Dit gebeurt door een schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar.

In deze schriftelijke kennisgeving wordt opnieuw opgenomen welke tekortkomingen er precies worden verweten, en, indien nodig, welke bijzondere omstandigheden de toepassing van de sanctie verantwoorden.

Door de kennisgeving worden de gevolgen van de gekozen sanctie in het leven geroepen. Wat deze gevolgen precies zijn, kon u reeds lezen in onze vorige aflevering.

Bron: Firmus Advocaten