Verplichte BA-verzekering voor huurders en eigenaars op komst! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 25/09/2018

Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) geeft meer uitleg.

De wettelijk verplichte verzekeringen op vandaag

Er zijn in België meer dan 200 wettelijk verplichte verzekeringen. De autoverzekering hoort daarbij, maar ook de polis arbeidsongevallen en de verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing.

Die verzekeringen zijn stuk voor stuk aansprakelijkheidsverzekeringen. Met de verplichting tot verzekering wil de overheid eigenlijk vooral één doel bereiken: het slachtoffer van een fout of objectieve foutloze aansprakelijkheid moet steeds vergoed kunnen worden.  Daarom is bv. de verzekering voor de 10-jarige aansprakelijkheid bij instabiliteit van gebouwen wettelijk verplicht : gedurende 10 jaar kan een slachtoffer beroep doen op een verzekeraar om schadevergoeding te bekomen, ipv een schadeclaim bij de aansprakelijke architect of aannemer in te dienen.

Wat wijzigt er op 1 januari 2019?

Vanaf 1 januari 2019 gaat dit onrechtstreeks veranderen. Voor het eerst wordt – weliswaar via een omweg – een zaakschadeverzekering wettelijk verplicht. Want Vlaanderen heeft op 18 mei 2018 een ontwerp van huurdecreet ingediend.

Dat decreet voorziet onder meer in een dubbele verzekeringsplicht.

1. Er is vooreerst de huurder. Die wordt verplicht om zich te verzekeren voor zijn aansprakelijkheid wegens brand. Die aansprakelijkheid kan alleen worden ontweken wanneer de huurder aantoont dat de brand niet door eigen fout werd veroorzaakt.

De oplossing voor die aansprakelijkheid bestaat al jaar en dag : de brandpolis voor huurders.  Hoewel een brandpolis bij de zaakschadeverzekering hoort, is het voor de huurder eigenlijk een aansprakelijkheidsverzekering. De polis vergoedt de eigenaar of diens verzekeraar voor schade aan het gehuurde gebouw, veroorzaakt door de huurder.  Verzekeringstechnisch én juridisch valt deze verzekering evenwel niet onder de aansprakelijkheidsverzekeringen maar onder de zaakschadeverzekeringen.

Het decreet voorziet verder dat de huurder kan ontsnappen aan de verzekeringsplicht wanneer tussen huurder en verhuurder een afstand van verhaal wordt betekend, dat wordt opgenomen in de brandpolis van de eigenaar. De meerpremie door dat afstand van verhaal valt in beginsel ten laste van de huurder.

2. Ook voor de eigenaar-verhuurder wijzigt er wat. Want die wordt eveneens verplicht zich te verzekeren voor zijn aansprakelijkheid bij brand en waterschade. Die aansprakelijkheid is momenteel al gedekt is het leeuwendeel van de brandpolissen, dus veel wijzigt er op dat vlak niet.

Welke vragen blijven openstaan?

Het decreet zou in voege treden op 1 januari 2019.

Intussen blijven er een aantal vragen open staan :

  • Wat bij wanbetaling van de polis?
  • Hoe kan een kandidaat verzekerde beantwoorden aan de wet, wanneer hij of zij geen brandverzekeraar kan vinden die het risico wil verzekeren?
  • Wat bij schade indien de aansprakelijke niet verzekerd is?
  • Wie gaat de controle op de verzekering uitvoeren?

Het is wachten op een antwoord op die vragen.

Wallonië heeft intussen al een vergelijkbare wetgeving ingevoerd (decreet 16 maart 2018, BS 28 maart 2018) dat op 1 september 2018 in voege is getreden.