Vergeet het recht om vergeten te worden niet (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (KULeuven / UGent)

Publicatiedatum: 14/10/2020

Sinds februari van dit jaar is de wet op het recht om vergeten te worden van toepassing. Een wat vreemde titel voor een wet die ervoor zorgt dat bij het aangaan van een schuldsaldoverzekering de verzekeraar moet ‘vergeten’ dat de kandidaat-verzekerde kanker heeft gehad.

Of, om het wat meer juridisch uit te drukken: personen die getroffen werden of worden door een kankeraandoening, ongeacht het type, en die een schuldsaldoverzekering willen aangaan, moeten die aandoening melden aan hun verzekeraar.   Het is de verzekeringsonderneming echter verboden om bij het verstrijken van een termijn van tien jaar na het succesvol beëindigen van de behandeling en voor zover er geen herval plaatsvond binnen deze termijn, deze kankeraandoening in acht te nemen bij het bepalen van de huidige gezondheidstoestand.

Anders geformuleerd, de verzekeraar moet wel weten dat iemand kanker heeft gehad, maar mag met deze informatie geen rekening houden wanneer de polisvoorwaarden, zoals bv. de premie, worden bepaald.

Deze vergeetwet dateert van 4/4/2019 en in datzelfde jaar werd het KB ter uitvoering van die wet gepubliceerd (26/5/2019).  Op 1 februari is wet en KB in voege getreden.  Dat KB omschrijft welke types van kanker in aanmerking komen voor deze vergeetwet.   Meteen werd die termijn van 10 jaar voor een aantal kankers fors ingekort. Ook een aantal chronische ziektes zoals HIV vallen, onder bepaalde voorwaarden, nu onder het vergeetrecht.

Opmerkelijk is dat dit vergeetrecht geldig is voor de schuldsaldoverzekering gekoppeld aan een hypothecaire lening, bedoeld voor het aangegaan voor de bouw, verbouwing of verwerving van de eigen en enige gezinswoning van de verzekeringnemer, maar ook voor een beroepskrediet. Voor ondernemers die een krediet aanvragen en er een schuldsaldoverzekering voor nodig hebben,  kunnen dus ook gebruik maken van dat vergeetrecht.

Bent u in die situatie?  Vraag zeker uw verzekeringsadviseur om raad.  Het kan u misschien een hoge bijpremie of weigering besparen.