>Voeg code toe voor de </head> tag.zaakvoerder

Zaakvoerder van managementvennootschap = bedrijfsleider van cliënt van de managementvennootschap? Cassatie verbreekt arrest op basis van (gebrek aan) simulatie (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden en Ellen Vandingenen (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/01/2020 Op 14 november 2017 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat de inkomsten uit een licentieovereenkomst moeten worden belast als bedrijfsleidersbezoldigingen in hoofde van de licentiegever A, gelet op het beroepskarakter van de licentievergoeding en gelet op het attractiebeginsel (waarbij alle

Onbekwame vennoten van de maatschap: wijziging statuten aangewezen vanaf 1 maart 2019? (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt, Eveline Van De Gejuchte en Stéphanie Berghman (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 08/02/2019 De hervormingen en nodige bijsturingen (o.a. ingevolge de visie van de Vlaamse Belastingdienst) omtrent de voormalige ‘burgerlijke’ maatschap waren de afgelopen periode bijzonder talrijk. Zelfs de naam van het alom gekende controlevehikel werd overboord gegooid. Van een ‘burgerlijke’ maatschap

Kan de zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap persoonlijk failliet worden verklaard? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/09/2018 Rb. Kh. Antwerpen Afd. Turnhout: “zaakvoerder is geen ‘onderneming’ voor de doeleinden van Boek XX WER” Sinds 1 mei 2018 staan de insolventieprocedures open voor elke ‘onderneming’ in de zin van art. XX.1 WER. Na 1 november verhuist die ondernemingsdefinitie naar art. I.1,

Nieuwe zaakvoerder met slechts één enkel aandeel. Een controlewijziging met impact op de verliezen (Mythra Advocaten)

Auteur: Mythra Advocaten Publicatiedatum: 19/09/2017 Bij een controlewijziging over een vennootschap kunnen overgedragen verliezen en een aantal andere aftrekken definitief verloren gaan. Het Hof van Beroep Gent heeft recent beslist dat er reeds van een controlewijziging sprake kan zijn wanneer de zaakvoerder van de vennootschap wordt vervangen, zelfs indien deze

‘Nieuw’ Belgisch standpunt inzake aandelenopties toegekend aan zaakvoerders van managementvennootschappen (KPMG)

Op 13 april 2017 verscheen in België een circulaire die meer toelichting geeft over de fiscale behandeling van de toekenning van aandelenopties aan de zaakvoerders van managementvennootschappen. Aangezien België een gunstig fiscaal regime kent voor de toekenning van aandelenopties aan natuurlijke personen, wordt er vaak voor geopteerd deze toe te

Kwijting, niet zomaar een jaarlijkse formaliteit (Aternio)

Het verlenen van kwijting of décharge aan de bestuurders of zaakvoerders in een vennootschap is één van de exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering. Door het verlenen van kwijting keurt de vennootschap in feite het beleid van de bestuurder van het voorbije jaar goed en doet zij afstand van het

2017-06-21T13:10:54+00:00 21 juni 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |