>Voeg code toe voor de </head> tag.vrij beroep

Impact van de afschaffing van het begrip handelaar op de onverenigbaarheden van vrije beroepers (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/10/2018 Communicatie van het IBR Op 1 november worden de noties ‘handelaar’, ‘koopman’ of ‘handelsvennootschap’ opgeheven. Art. 254 al. 1 van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht bevat in dit verband een legistieke “zoek-en-vervang”-bepaling: vanaf 1 november dienen in

2018-10-10T17:54:16+00:00 10 oktober 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Druist het gebruik van “Google adwords” in tegen de eer en waardigheid van een (internet)apotheek? – Cassatie 7 juni 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/07/2018 Het cassatieberoep was gericht tegen een beslissing van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van Apothekers van 20 oktober 2016. Het standpunt van de Orde van Apothekers De appelrechters stellen vast dat “Google adwords” een publicitaire techniek is en dat de “Google-advertentie” leidt naar

2018-07-07T09:41:08+00:00 7 juli 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

De vrije beroeper kan van twee insolventiewalletjes eten; nog vier maanden (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/06/2018 Tot 1 november 2018 overlap tussen Boek XX en collectieve schuldenregeling Zoals bekend zijn de insolventieprocedures van Boek XX WER (faillissement en gerechtelijke reorganisatie) sinds 1 mei van toepassing op (i) elke natuurlijke persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, (ii) elke privaatrechtelijke rechtspersoon

Hervorming insolventierecht en vrije beroepen : KB van 26 april 2018 legt de regels vast (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/05/2018 LegalNews.be overloopt de diverse artikelen van dit KB, in werking getreden op 1 mei 2018. Het toepassingsgebied (art. 2) In art. 2 wordt, wat logisch is, bepaald dat alle bepalingen uit boek XX Wetboek van economisch recht die betrekking hebben op de beoefenaars van een vrij

2018-05-18T11:08:27+00:00 19 mei 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: |

EHvJ over reclameverbod voor vrije beroepen (Sirius Legal)

Auteur: Freekje De Vidts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 14/07/2017 In een arrest van 4 mei 2017 diende het Europees Hof van Justitie zich te buigen over de vraag of een algemeen en absoluut reclameverbod voor tandartsen strijdig is met het Europees recht; met name met de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, de richtlijn elektronische handel en het

2017-08-01T09:19:27+00:00 1 augustus 2017|Categories: Handelsrecht|Tags: |