>Voeg code toe voor de </head> tag.successieverzekering

De ‘verdachte’ periode blijft 3 jaar: de successieverzekering blijft interessant (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (UGent / KU Leuven)Publicatiedatum: 04/02/2021 Wanneer een persoon een schenking doet aan een andere, dan is men niet verplicht om die schenking te registeren. Althans niet als het over roerende goederen gaat.  De begiftigde moet dus geen schenkbelasting of erfbelasting betalen wanneer hij of zij