>Voeg code toe voor de </head> tag.schuldvordering

Schuldvorderingen in de opschorting. Cassatie-arrest van 11 januari 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 19/03/2021 Krachtens artikel 2, c, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, zoals van toepassing, worden met “schuldvorderingen in de opschorting” bedoeld de schuldvorderingen die ontstaan zijn vóór het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent of die volgen uit het

Beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde gerelativeerd. Kan een gefailleerde zelf een rechtsmiddel aanwenden? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 05/02/2021 Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, dan verliest zij de bevoegdheid om haar vermogen te beheren en daarover te beschikken. Er wordt een curator aangesteld, die als enige bevoegd is om dat vermogen ten gelde te maken en de schuldeisers te betalen.

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst: fiscaal neutraal? Vlabel sprak zich uit op 18 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/04/2019 Probleemstelling De vraag werd gesteld aan Vlabel wat de fiscale behandeling is van de toekenning van een schuldvordering in een erfovereenkomst, meer bepaald het geval waar de ouder(s) aan  één of meer kinderen, die reeds een schenking of een ander voordeel hebben gekregen, de last oplegt/opleggen