>Voeg code toe voor de </head> tag.Partena

Tijdelijke werkloosheid als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een staking of lock-out: nieuwigheid voor de mededeling aan de RVA (Partena)

Auteur: Catherine Mairy (Partena) Publicatiedatum: 16/08/2017 De werkgever zal tijdelijke werkloosheid die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of een lock-out moeten meedelen aan de RVA. Dit geldt, in principe, vanaf 1 januari 2018. HERHALING De werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst wordt als, rechtstreeks of onrechtstreeks, gevolg van

2017-10-01T19:33:08+00:00 22 augustus 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Afschaffing ecocheques… of toch niet…? (Partena)

Een aantal maanden geleden dienden de regeringspartijen een wetsvoorstel in om de ecocheques te vervangen door een nettovergoeding (= de ecovergoeding), waarop, naar analogie met de ecocheques, geen bedrijfsvoorheffing of socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald. De bedoeling was om zo snel mogelijk over te gaan tot de afschaffing van de ecocheques.

2017-04-12T10:46:44+00:00 12 april 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk – Occasioneel telewerk (Partena)

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk voert een reglementair kader in voor occasioneel telewerk in de privésector. In veel ondernemingen in de privésector werd occasioneel telewerk al toegestaan. Toch bestond er, tot 1 februari 2017, geen enkele reglementering voor. Ter herinnering: telewerk dat op regelmatige

2017-04-07T09:22:34+00:00 7 april 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht in geval van definitieve ongeschiktheid: volg de procedure! (Partena)

De beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht als gevolg van de definitieve ongeschiktheid van de werknemer kan voortaan enkel nog vastgesteld worden na een re-integratietraject. Dit bepaalt de wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30

2017-01-13T11:38:53+00:00 13 januari 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

RSZ: versterking van de voordelen voor 1ste aanwervingen (Partena)

De nieuwe werkgevers kunnen een vermindering van hun werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten voor de aanwerving van hun eerste werknemers (tot de 6e). De regering heeft aangekondigd dat zij deze maatregel, 'Doelgroepvermindering 1e aanwervingen' genoemd, vanaf 1 januari 2017 zal versterken. Deze versterking is nog niet in het Belgisch

2016-11-30T09:23:35+00:00 30 november 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Comment gérer les arrivées tardives récurrentes des travailleurs? (Partena)

Il arrive que certains travailleurs se présentent en retard sur leur lieu de travail. Alors que certaines situations restent exceptionnelles, d’autres deviennent récurrentes, souvent par manque de réaction appropriée de l’employeur. Comment rectifier le tir pour que les travailleurs prennent conscience de l’importance du respect de l’horaire convenu?

2016-10-25T08:31:32+00:00 25 oktober 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , |