>Voeg code toe voor de </head> tag.onderaannemer

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek: De quasi-immuniteit van de onderaannemer op de schop? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Vicky Verlent (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 14/05/2021 Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit enerzijds de miskenning van contractuele verbintenissen en anderzijds uit een onrechtmatige daad. Beide aansprakelijkheidsregimes worden thans beheerst door andere regels vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Zo zijn de artikelen 1146 – 1155 van het Burgerlijk Wetboek, al dan niet

Mag ik gebrekkige werken door een derde laten herstellen op kosten van de (onder)aannemer? Het Hof van Cassatie versoepelt de voorwaarden! (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 30/04/2021 Hoe vaak komt het niet voor : U stelt als bouwheer of hoofdaannemer vast dat uw (onder)aannemer niet of ondermaats of te traag presteert waardoor u schade lijdt, vb. omdat er gebreken bestaan of nog omdat u door een uitvoeringstermijn gebonden is t.a.v. uw

2021-05-01T08:17:43+00:00 1 mei 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

De buitengerechtelijke vervanging van de niet-presterende aannemer: het Hof van Cassatie verduidelijkt (en versoepelt) de voorwaarden (VDV Advocaten)

Auteur: Manu Vansteenhuyse (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 18/03/2021 Een aannemer moet, overeenkomstig de principes van het algemeen verbintenissenrecht, zijn opdracht uitvoeren volgens de regels van de kunst. Daarnaast moet deze opdracht worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn. Evenwel komt het voor dat u als bouwheer of als (hoofd)aannemer geconfronteerd wordt met

Aandachtspunten bij afsluiten van onderaannemings-overeenkomsten (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 01/02/2021 Studiebureaus, wees waakzaam wanneer u intekent voor een studieopdracht die een architectenopdracht omvat.  Het gebeurt geregeld dat architecten onderaanemingsovereenkomsten sluiten met studiebureaus voor de gespecialiseerde studies waarmee zij in het kader van hun architectenopdracht werden belast door de bouwheer. De omgekeerde beweging is minder gebruikelijk, maar komt eveneens regelmatig voor, m.n.

Bouwperikelen: begroting schadevergoeding in aannemingsovereenkomst opdrachtgever-hoofdaannemer bindt rechter niet wat de onderaannemer betreft. Cassatie-arrest 2 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/05/2019 Volgens het Hof van Cassatie moet de aan de schuldeiser toekomende schadevergoeding alleen omvatten wat het gevolg is van de tekortkoming begaan door de schuldenaar. Uit het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten uitgedrukt in artikel 1165 Burgerlijk Wetboek volgt dat de rechter, bij de

(Onder)aannemers in de bouwsector zijn geen ‘verwerkers’ in de zin van de GDPR (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Sara Cockx (Schoups) Publicatiedatum: 19/02/2019 Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van burgers verwerkt, verplicht zich te houden aan de nieuwe (verstrengde) Europese regels op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens, beter bekend als de GDPR. De nieuwe regels

Leveren van stortklaar beton wordt een “werk in onroerende staat” (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Sara Cockx (Schoups) Publicatiedatum: 14/02/2019 Op aannemers van onroerende werken gelden enkele specifieke sociaalrechtelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2019 worden uitgebreid. Voorafgaand aan de start van werken in onroerende staat moet de hoofdaannemer deze werken melden aan de overheid (de “aangifte van werken” of ook wel de “30bis-melding” genoemd,

2019-02-19T10:52:53+00:00 19 februari 2019|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstellen en hoofdelijke aansprakelijkheid voor hun lonen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/12/2018 Op 14 november 2018 organiseerde LegalNews.be, in samenwerking met Ikinnoveer (Vlaio), een webinar rond ‘Beroep doen op onderaannemers/freelancers: 5 valstrikken’ met als spreker Mr. Dieter Dejonghe (advocaat-vennoot Claeys & Engels). Bekijk hier het volledige webinar. LegalNews.be vroeg meer toelichting aan mr. Dieter Dejonghe over de specifieke problematiek

Tewerkstellen in de bouw : vermijd een (dure) baksteen in je maag (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/03/2018 Tewerkstelling in de bouwsector verdient in 2018 meer dan ooit speciale aandacht, zowel bij tewerkstelling van Belgische als buitenlandse arbeidskrachten. LegalNews.be vroeg meer uitleg aan meester Dieter Dejonghe (advocaat-vennoot Claeys & Engels - Kortrijk) en meester Valerie Mastelinck (advocaat-medewerker Claeys & Engels - Kortrijk) die op

2018-03-14T10:29:07+00:00 14 maart 2018|Categories: Bouwrecht Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Consignatie bij rechtstreekse vordering : mogelijkheid en verplichting vanaf 1 januari 2018 (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 14/02/2018 In de bouwsector is het een vaak voorkomend probleem: een onderaannemer heeft werken uitgevoerd op een bouwwerf maar zijn opdrachtgever, de hoofdaannemer, blijft in gebreke om de facturen van die onderaannemer correct te betalen. In een dergelijk geval beschikt de onderaannemer over een wettelijk verankerd instrument

2018-02-21T08:50:59+00:00 21 februari 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , |