>Voeg code toe voor de </head> tag.onderaannemer

Aandachtspunten bij afsluiten van onderaannemings-overeenkomsten (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 01/02/2021 Studiebureaus, wees waakzaam wanneer u intekent voor een studieopdracht die een architectenopdracht omvat.  Het gebeurt geregeld dat architecten onderaanemingsovereenkomsten sluiten met studiebureaus voor de gespecialiseerde studies waarmee zij in het kader van hun architectenopdracht werden belast door de bouwheer. De omgekeerde beweging is minder gebruikelijk, maar komt eveneens regelmatig voor, m.n.

Bouwperikelen: begroting schadevergoeding in aannemingsovereenkomst opdrachtgever-hoofdaannemer bindt rechter niet wat de onderaannemer betreft. Cassatie-arrest 2 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/05/2019 Volgens het Hof van Cassatie moet de aan de schuldeiser toekomende schadevergoeding alleen omvatten wat het gevolg is van de tekortkoming begaan door de schuldenaar. Uit het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten uitgedrukt in artikel 1165 Burgerlijk Wetboek volgt dat de rechter, bij de

(Onder)aannemers in de bouwsector zijn geen ‘verwerkers’ in de zin van de GDPR (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Sara Cockx (Schoups) Publicatiedatum: 19/02/2019 Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van burgers verwerkt, verplicht zich te houden aan de nieuwe (verstrengde) Europese regels op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens, beter bekend als de GDPR. De nieuwe regels

Leveren van stortklaar beton wordt een “werk in onroerende staat” (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Sara Cockx (Schoups) Publicatiedatum: 14/02/2019 Op aannemers van onroerende werken gelden enkele specifieke sociaalrechtelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2019 worden uitgebreid. Voorafgaand aan de start van werken in onroerende staat moet de hoofdaannemer deze werken melden aan de overheid (de “aangifte van werken” of ook wel de “30bis-melding” genoemd,

2019-02-19T10:52:53+00:00 19 februari 2019|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstellen en hoofdelijke aansprakelijkheid voor hun lonen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/12/2018 Op 14 november 2018 organiseerde LegalNews.be, in samenwerking met Ikinnoveer (Vlaio), een webinar rond ‘Beroep doen op onderaannemers/freelancers: 5 valstrikken’ met als spreker Mr. Dieter Dejonghe (advocaat-vennoot Claeys & Engels). Bekijk hier het volledige webinar. LegalNews.be vroeg meer toelichting aan mr. Dieter Dejonghe over de specifieke problematiek

Tewerkstellen in de bouw : vermijd een (dure) baksteen in je maag (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/03/2018 Tewerkstelling in de bouwsector verdient in 2018 meer dan ooit speciale aandacht, zowel bij tewerkstelling van Belgische als buitenlandse arbeidskrachten. LegalNews.be vroeg meer uitleg aan meester Dieter Dejonghe (advocaat-vennoot Claeys & Engels - Kortrijk) en meester Valerie Mastelinck (advocaat-medewerker Claeys & Engels - Kortrijk) die op

2018-03-14T10:29:07+00:00 14 maart 2018|Categories: Bouwrecht Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Consignatie bij rechtstreekse vordering : mogelijkheid en verplichting vanaf 1 januari 2018 (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 14/02/2018 In de bouwsector is het een vaak voorkomend probleem: een onderaannemer heeft werken uitgevoerd op een bouwwerf maar zijn opdrachtgever, de hoofdaannemer, blijft in gebreke om de facturen van die onderaannemer correct te betalen. In een dergelijk geval beschikt de onderaannemer over een wettelijk verankerd instrument

2018-02-21T08:50:59+00:00 21 februari 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , |

De inhoudingsplicht, hoe werkt het? (ACS)

In bepaalde gevallen, zijn opdrachtgevers, aannemers of onderaannemers verplicht om een bepaald percentage van het factuurbedrag in te houden wanneer zou blijken dat de aannemer of onderaannemer met wie zij samenwerken, fiscale of sociale schulden zou hebben. Wat? Wanneer een (onder)aannemer met wie u het contract afsluit fiscale of sociale

2017-07-07T07:54:49+00:00 7 juli 2017|Categories: Directe belastingen Sociaal recht|Tags: , , , , |

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer … wat met de onder-onderaannemer en de onbetaalde verkoper van bouwmaterialen? (Argus Advocaten)

Het bestaan van de zg. rechtstreekse vordering is inmiddels niets nieuws maar toch blijven er zeer geregeld vragen rijzen omtrent het toepassingsgebied ervan. Kort samengevat, op basis van het artikel 1798 B.W. beschikt de onderaannemer die door zijn opdrachtgever niet betaald wordt, over de mogelijkheid deze betaling rechtstreeks te vorderen

2017-08-15T20:52:10+00:00 7 juni 2017|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , , |

Aandacht als u werken aanneemt en/of met onderaannemers werkt (Van Havermaet)

De Europese Unie kent een vrij verkeer van diensten en personen binnen haar lidstaten. Dit maakt dat werknemers en zelfstandigen gedetacheerd (uitgezonden) kunnen worden om tijdelijk te werken in een ander dan hun normale werkland. Gedurende de hele detacheringsperiode blijven ze dan sociaal verzekerd in dit normale werkland. Dit kan