>Voeg code toe voor de </head> tag.Nederland

Ook bij vrijgesteld Nederlands inkomen: recht op volledige belastingaftrek in België (Lydian)

Auteurs: Geert De Neef en Anja Van de Velde (Lydian) Publicatiedatum: 06/02/2019 Indien een belastingplichtige buitenlandse inkomsten verkrijgt die in België bij verdrag zijn vrijgesteld, worden deze inkomsten meegerekend om het belastingtarief te bepalen op de andere inkomsten die in België wel belastbaar zijn. Dit is de zogenaamde “vrijstelling met progressievoorbehoud” en deze neemt concreet

2019-02-09T13:22:37+00:00 9 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Nederland en België leggen afspraken over informatie-uitwisseling ten aanzien van aanvullende pensioenen vast (KPMG)

Auteur: KPMG Publicatiedatum: april 2018 In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het recente overleg dat tussen Nederland en België plaatsvond inzake de belastingheffing over aanvullende pensioenen. Hoewel wij reeds melden dat Nederland en België de gemaakte afspraken hebben uitgewerkt in een overeenkomst, gingen wij hierop niet nader in. In bovengenoemde

2018-06-04T10:29:00+00:00 4 juni 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Nederlandse pensioenen : Zorg dat u niet het slachtoffer wordt van een oorlog tussen de Belgische en Nederlandse fiscus! (Van Havermaet)

Auteur: Jan Torsin (Van Havermaet) Publicatiedatum: 09/01/2018 De belasting van pensioen uit Nederland is de laatste maanden een hot topic. Zo kent de discussie over de al dan niet heffing over AOW-uitkeringen in België al een lange geschiedenis. In 2017 heeft Nederland bovendien de mogelijkheid tot afkoop van eigen beheer

Facebook: 1 minuutje posten, 40 uren taakstraf (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/08/2017 De rechtbank van Den Haag veroordeelde op 23 augustus 2017 een 47-jarige vrouw uit Leiden naar aanleiding van een post op Facebook. Ze had namelijk de minister-president Rutte met de dood bedreigd door hem in op Facebook af te beelden met een strop om zijn nek en

2017-10-01T18:04:21+00:00 30 augustus 2017|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Schenking delen burgerlijke maatschap voor Nederlandse notaris: Vlabel geeft zekerheid indien bepaalde aanpassingen worden doorgevoerd (Deknudt Nelis Advocaten)

Zeer veel mensen hebben hun vermogen geschonken aan de volgende generatie (1) met behoud van inkomsten, (2) met behoud van controle én (3) zonder de betaling van schenkbelasting. Uit diverse standpunten en voorafgaande beslissingen die de voorbije maanden afgeleverd werden door Vlabel valt evenwel af te leiden dat dit in

Belgische grensarbeider met Nederlandse werkgever: premieplicht in NL (SalarisNet)

Een inwoner van België werkt in Nederland voor een Nederlandse werkgever, met uitzondering van 6,5 procent van de tijd in België. De Hoge Raad heeft aan het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen gesteld over de premieplicht voor de sociale zekerheid in Nederland en/of in België. Wat zegt

2017-04-18T19:14:34+00:00 18 april 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Nederlandse ascendentenverdeling op Vlaamse wijze belast (KPMG)

Het belastingregime in Vlaanderen van de Nederlandse ascendentenverdeling blijft voer voor discussie. De voorafgaande beslissing van 28 november 2016 van de Vlaamse belastingdienst (‘Vlabel’) handhaaft deze discussie en wijzigt in essentie niets aan het eerder gepubliceerde standpunt van de Vlabel van 13 juni 2016.

2017-04-10T09:13:31+00:00 10 april 2017|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Belgische fiscale aandachtspunten ten aanzien van (Nederlands) pensioen in eigen beheer (KPMG)

In de oktober 2016-editie van deze nieuwsbrief maakten wij reeds melding van het hangende Nederlandse wetsvoorstel inzake de uitfasering van pensioen in eigen beheer. Na 30 juni 2017 zal het op basis van de Nederlandse wetgeving voor de directeur-grootaandeelhouder (‘dga’) niet langer wenselijk zijn om een pensioen in eigen beheer

2017-04-10T09:11:08+00:00 10 april 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Kan één schuldeiser samen-lopen? Pluraliteitsregels in Nederlands en Belgisch insolventierecht (Corporate Finance Lab)

In een recent arrest van 24 maart 2017 heeft de Hoge Raad zijn vaste rechtspraak bevestigd dat het voor het uitspreken van een faillietverklaring is vereist dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft . De Hoge Raad zie de rechtvaardiging hierin dat: “het faillissement ten doel heeft het vermogen

2017-03-28T09:19:24+00:00 28 maart 2017|Categories: Faillissement en WCO|Tags: , , |

Aandachtspunten bij het uitzenden van werknemers vanuit Nederland naar België (Over de Grens)

Meer en meer Nederlandse bedrijven hebben hun weg naar de Belgische markt gevonden. Doorgaans blijven de werknemers in dienst van de Nederlandse werkgever en worden ze tijdelijk voor de duur van een project naar België gedetacheerd of werken ze afwisselend in België en in Nederland. Maar vergis u niet, de

2017-03-28T07:44:32+00:00 28 maart 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |