>Voeg code toe voor de </head> tag.Mattijs Voet & Co

Pandrecht (Mattijs, Voet & Co)

Auteur: Joris Mattijs (Mattijs, Voet & Co)   Publicatiedatum: 08/09/2020 Het is u vanzelfsprekend bekend dat het recht van pand een zakelijk zekerheidsrecht is waarmee een roerende zaak of een vordering (onderpand) bezwaard kan worden. Het pandrecht wordt gevestigd om bij voorrang een geldsom te krijgen voor geleverde diensten of

2020-09-10T14:21:47+00:00 15 september 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigt ook spelregels in de VZW (Mattijs, Voet & Co)

Auteur: Eline Smits (Mattijs, Voet & Co) Publicatiedatum: 17/09/2019 Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) wijzigt niet alleen grondig het vennootschapsrecht, ook de VZW wordt geconfronteerd met verscheidene belangrijke wijzigingen. Leden van een VZW, dan wel zij die de ambitie hebben om er een op te richten, zijn

2019-09-20T12:54:19+00:00 23 september 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Vlaamse regering hervormt woninghuur (Mattijs, Voet & Co)

Auteurs: Peter Moerman en Eline Smits (Mattijs, Voet & Co) Publicatiedatum: 15/10/2018 De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van het Vlaams Woninghuurdecreet goed dat een ingang zal vinden begin 2019. Huidige bijdrage gidst u door de belangrijkste wijzigingen. Sedert de zesde staatshervorming is het Vlaams Gewest bevoegd voor de woninghuur, d.w.z. de huurovereenkomsten betreffende

2018-10-17T15:43:01+00:00 20 oktober 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Wat als één dwangsom niet volstaat? (Mattijs, Voet & Co)

Auteur: Eline Smits (Mattijs, Voet & Co)  Publicatiedatum: 06/07/2018 Het discriminerend aspect van de dwangsom. Wanneer de kans reëel is dat uw tegenpartij een bepaalde rechterlijke uitspraak niet of niet tijdig zal naleven, is het aangewezen een bijkomende dwangsom te vorderen bij de rechtbank. De rechtbank bepaalt alzo welk bedrag de

2018-07-13T07:48:29+00:00 13 juli 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Nieuwe regeling bij verstek in burgerlijke geschillen (Mattijs, Voet & Co)

Auteur: Peter Moerman (Mattijs, Voet & Co) Publicatiedatum: 26/02/2018 1. Inleiding In de huidige legislatuur van de federale regering zijn de beruchte “Potpourri”-wetten van Minister K. GEENS in werking getreden. Deze wetten hebben tot doel om justitie te hervormen en te moderniseren. Naast de gebruikelijke budgettaire overwegingen, is het de bedoeling van

2018-03-07T11:21:47+00:00 7 maart 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

De omgevingsvergunning doet haar intrede! (Mattijs, Voet & Co)

Op 23 februari 2017 trad de nieuwe omgevingsvergunning in werking, waardoor het vergunningenlandschap alvast grondig gewijzigd werd. Wij bespreken hieronder enkele aspecten uit het nieuwe wettelijk kader. Het begrip omgevingsvergunning wordt omschreven als de schriftelijke beslissing van de vergunningverlenende overheid houdende toelating voor een vergunningsplichtig project. Een dergelijk project betreft

2017-04-12T11:06:49+00:00 12 april 2017|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Inbreng van aandelen in een holding uiterlijk per 31/12/2016 onder oude regime – voorzichtigheid geboden (Mattijs Voet & Co)

Vanaf 1 januari 2017 zal het fiscaal gestorte kapitaal op het niveau van de holdingvennootschap beperkt worden tot de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen (en dus niet, zoals voorheen het geval was, de actuele aandelenwaarde). Het verschil tussen de actuele aandelenwaarde en de aanschaffingswaarde zou alsdan als “belaste reserve in

Kent u de voorzorgsvolmacht voorzien bij de Wet van 17 maart 2013? (Mattijs Voet & Co)

Als iemand zijn normale verplichtingen niet meer naleeft ontstaat een vacuüm omdat de familieleden eventueel wel willen inspringen maar een aantal juridische beslissingen (bv. bancaire handtekeningen etc.) niet kunnen plaatsen. De enige oplossing die er dan bestaat is dat een voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld over de desbetreffende persoon, het is

2016-10-24T12:57:57+00:00 24 oktober 2016|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Aannemers: overschrijding van de uitvoeringstermijn ingevolge de zeer natte lente 2016 kan voor u “overmacht” betekenen (Mattijs Voet & Co)

De langdurige overvloedige regenval en overstromingen die plaatsvonden van 27 mei tot 26 juni 2016 zullen meest waarschijnlijk als algemene ramp worden erkend, hetgeen tot gevolg heeft dat de aannemer dit mogelijks kan inroepen om aan te tonen dat de vertraging van de werken niet te wijten is aan een

2016-10-24T12:55:32+00:00 24 oktober 2016|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |