>Voeg code toe voor de </head> tag.managementvennootschap

Zaakvoerder van managementvennootschap = bedrijfsleider van cliënt van de managementvennootschap? Cassatie verbreekt arrest op basis van (gebrek aan) simulatie (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden en Ellen Vandingenen (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/01/2020 Op 14 november 2017 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat de inkomsten uit een licentieovereenkomst moeten worden belast als bedrijfsleidersbezoldigingen in hoofde van de licentiegever A, gelet op het beroepskarakter van de licentievergoeding en gelet op het attractiebeginsel (waarbij alle

De managementvennootschap – Meer dan ooit relevant (Deloitte)

Auteur: Bruno Teirlynck (Deloitte) Publicatiedatum: 18/04/218 Hoewel de tax reform van eind 2017 via een aantal compensatoire maatregelen de bedoeling had het gebruik van managementvennootschappen tegen te gaan, blijkt uit de feiten dat deze vennootschap meer dan ooit relevant is voor de opbouw en planning van uw persoonlijk vermogen. Deloitte Private ontwikkelde

Managementvennootschap factureert 30 maal wedde van haar bedrijfsleider: fiscaal (on)aanvaardbaar? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2017 Het hof van beroep te Gent velde op 20 juni 2017 een interessant arrest over de wanverhouding tussen wat een managementvennootschap factureerde aan een doktersvennootschap (meer bepaald €1.300.000) en wat de bedrijfsleider als wedde kreeg (€40.000 – waarschijnlijk om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting

2017-11-13T10:44:43+00:00 13 november 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Ook managementvennootschap mag winst maken (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 03/11/2017 De fiscus staat vaak wantrouwig tegenover de oprichting van een managementvennootschap. In een recent geval dacht de fiscus daar alle reden toe te hebben. Een doktersvennootschap betaalde meer dan 1.300.000 euro aan de managementvennootschap voor haar managementdiensten. Maar die laatste betaalde

Aandelenopties : wat blijft er over van het ‘Sinterklaasgeschenk’? (Allen & Overy)

De Administratie heeft op 13 april jl. een nieuw standpunt gepubliceerd inzake aandelen-opties toegekend aan bedrijfsleiders die werkzaam zijn middels een managementvennootschap (Circulaire 2017/C/21). Bijzonder is dat dit gewijzigd standpunt het rechtstreeks gevolg is van de tussenkomst van de minister van Financiën die reageerde op foutieve berichtgeving in de media.

2017-04-27T08:45:32+00:00 27 april 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Aandelenopties aan zaakvoerders van managementvennootschappen – fiscus neemt standpunt in (Lydian)

De belastingadministratie heeft onlangs duidelijkheid verschaft over het fiscale regime voor aandelenopties die worden toegekend aan de zaakvoerder van een managementvennootschap door de vennootschap aan wie de managementvennootschap haar prestaties levert (Omzendbrief van 13 april 2017). Eind 2016 was er – door een aantal verklaringen van de Minister van Financiën