>Voeg code toe voor de </head> tag.GSJ

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw – circulaire gepubliceerd (GSJ Advocaten)

Auteur: Henk Desmet (GSJ Advocaten)Publicatiedatum: 01/03/2021 Wij verwijzen naar onze eerdere nieuwsberichten (cfr. nieuwsbericht aankondiging en nieuwsbericht publicatie wet) over de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw over het volledige Belgische grondgebied. In de praktijk blijkt dat de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% frequent wordt nagestreefd maar

2021-03-02T14:22:13+00:00 2 maart 2021|Categories: Bouwrecht BTW en douane|Tags: |

Eerste arrest omtrent bewijskracht van ‘foutieve’ informatie op omgevingsloket is een feit! (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 02/09/2019 Gelet op het feit dat het Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) en het Omgevingsvergunningsbesluit (OVB) niet meer voorzien in de verplichte afgifte van een attest van aanplakking met daarin vermeld de eerste dag van aanplakking van een vergunningsbeslissing aan een belanghebbende derde die hierom verzoekt, was het de

De Wet Peeters-Ducarme: een nieuwe wettelijke verzekeringsplicht voor de architect – opletten voor eventuele extra uitsluitingen! (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 04/09/2019 Met de Wet van 9 mei 2019, de Wet Peeters-Ducarme, in werking getreden op 1 juli 2019, voerde de wetgever opnieuw een wettelijke, ruime verzekeringsplicht in voor de architect, eerder opgeheven met de Wet Peeters-Borsus.  Naast de architect worden ook alle andere intellectuele dienstverleners in

Herziening of opheffing van verouderde stedenbouwkundige voorschriften van APA’s, BPA’s en gemeentelijke RUP’s zonder nieuw RUP (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 26/02/2019 Met de codextrein van 8 december 2017 werden een aantal initiatieven gelanceerd om een aantal procedures ter verhoging van het ruimtelijk rendement te versoepelen. Eén van deze initiatieven was het invoeren van een artikel 7.4.4/1 in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat het mogelijk maakt

Kennisgeving opmaak plan-MER watergevoelige Open Ruimtegebieden (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 27/07/2018 Ligt uw perceel in watergevoelig Open Ruimtegebied? In de Codextrein die op 1 januari 2018 in werking trad, werd aangekondigd dat in Vlaanderen Watergevoelige Open Ruimtegebieden zouden worden aangeduid. Dergelijke gebieden zouden in de toekomst worden aangewend in functie van waterbeheersing. De aanduiding heeft aanzienlijke

2018-08-02T10:29:11+00:00 2 augustus 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Wijziging Antwerpse Bouwcode op til! (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 31/05/2018 Zoals u weet volgen wij de wijzigingen op het vlak van ruimtelijke ordening nauwgezet op, zeker binnen de stad Antwerpen. Graag wijzen wij u op het volgende, dat mogelijk relevant is in het kader van uw activiteiten of toekomstige ontwikkelingen. De Antwerpse Bouwcode (gemeentelijke stedenbouwkundige

Geen twijfel meer – hervorming registratiebelasting in werking op 1 juni 2018 (GSJ Advocaten)

Auteurs: Dirk Erreygers en Nicolas Janssens (GSJ Advocaten) Publicatiedatum: 17/05/2018 Op 9 mei 2018 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot hervorming van het verkooprecht en vereenvoudiging van de registratiebelasting goed. De nieuwe regeling zal aldus zoals verwacht in werking treden op 1 juni 2018. Dit heeft heel

Wetswijzigingen Bestuurs- en Omgevingsrecht januari 2018 (GSJ advocaten)

Auteur: GSJ advocaten Publicatiedatum: 08/01/2018 De start van het nieuwe jaar gaat gepaard met enkele belangrijke wetswijzigingen. Zo is onder meer het Omgevingsvergunningsdecreet nu helemaal in werking getreden, en werden er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd met de zgn. Codextrein. In dit nieuwsbericht lichten we de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden toe:

Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 11/12/2017 De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Veelal wordt dan

2017-12-13T08:49:33+00:00 13 december 2017|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , , , |

De kettingbotsingsclausule: einde van een tijdperk – het nieuwe art. 29ter WAM-wet (GSJ Advocaten)

Auteurs: Johan Bally, Rudy Van Turnhout, Gert Geerts, Koen De Bruyne en Sumi De Bruyn (GSJ Advocaten) Publicatiedatum: 12/07/2017 Bijna 15 jaar lang heeft de beruchte kettingbotsingsclausule, art. 19bis-11, §2 WAM-wet, ons rechtsstelsel beheerst, en een belangrijke rol gespeeld in ons verkeersrecht. Het was een bepaling die in 2002 werd ingevoerd omwille

2018-08-03T09:23:57+00:00 16 augustus 2017|Categories: Verkeersrecht Verzekeringsrecht|Tags: , |