Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vastgoed anno 2022’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Voordeelpakket ‘Successieplanning’

4 webinars on demand

Geen twijfel meer – hervorming registratiebelasting in werking op 1 juni 2018 (GSJ Advocaten)

Auteurs: Dirk Erreygers en Nicolas Janssens (GSJ Advocaten)

Publicatiedatum: 17/05/2018

Op 9 mei 2018 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot hervorming van het verkooprecht en vereenvoudiging van de registratiebelasting goed. De nieuwe regeling zal aldus zoals verwacht in werking treden op 1 juni 2018.

Dit heeft heel concrete gevolgen voor wie aankoopt. Indien de verkoop dateert van na 1 juni 2018 zijn de nieuwe regels van toepassing. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Partijen sluiten een traditionele “compromis”, een echte onderhandse koopovereenkomst waarbij de koop meteen tot stand komt. Dan is de datum van deze compromis van belang voor het van toepassing zijn van het oude of het nieuwe recht.
  2. Partijen die werken met een wederzijdse optieovereenkomst (een overeenkomst tot vestiging van een wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte) dienen op te letten. Doorgaans komt bij deze contracten de verkoop pas echt tot stand bij het verlijden van de authentieke akte. Opdat de nieuwe regeling zou gelden, dient de akte dus na 1 juni 2018 te worden verleden.

Belangrijke krachtlijnen van de nieuwe regeling zijn:

  • afschaffing klein beschrijf en abattement (en bij-abattement)
  • nieuw tarief van 7% voor aankoop gezinswoning
  • enkele nieuwe kortingen voor bescheiden woningen

Over de inhoud van wat er precies verandert leest u meer in het eerder op deze website gepubliceerde artikel “Wetswijzigingen Onroerend goed, Aannemingsrecht en Overheidsopdrachten 2018”.

Lees hier het originele artikel