>Voeg code toe voor de </head> tag.dwangsom

Kan ik een dwangsom eisen wanneer mijn ex mijn omgangsrecht weigert? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 25/04/2020 Kan ik een dwangsom opleggen als mijn ex de kinderen niet meegeeft? Uw ex-partner weigert de kinderen mee te geven. Spijtig genoeg bent u niet alleen. Kinderen worden vaak ingezet als wapen in de eigen strijd tussen ex-partners. Rechterlijke beslissingen worden niet uitgevoerd, en alle argumenten

2020-04-25T15:23:09+00:00 28 april 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Gecamoufleerd schadebeding is een absoluut nietig dwangsombeding (Gevaco Advocaten)

Auteur: Arne Van der Graesen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 21/10/2019 Op 15.10.2012 koopt een gerenommeerd deurwaarderskantoor een groot kantoorgebouw met aanhorigheden in opbouw voor een bedrag van 1.550.000 EUR. Het gebouw is op het ogenblik van de akte gebruiksklaar. In de notariële akte zelf werd voorzien dat de voorlopige oplevering van de

2019-11-17T13:48:53+00:00 21 november 2019|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan (Monard Law)

Auteur: Mark Fransen (Monard Law) Publicatiedatum: 14/12/2018 De essentie van de dwangsom is om er voor te zorgen dat een veroordeling wordt nageleefd. In de pers verschijnen schrijnende verhalen waarbij de dwangsom is opgelopen in de honderdduizenden euro’s. Een dwangsom moet enerzijds voldoende hoog zijn om de veroordeelde aan te zetten

2018-12-21T11:06:14+00:00 21 december 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Wat als één dwangsom niet volstaat? (Mattijs, Voet & Co)

Auteur: Eline Smits (Mattijs, Voet & Co)  Publicatiedatum: 06/07/2018 Het discriminerend aspect van de dwangsom. Wanneer de kans reëel is dat uw tegenpartij een bepaalde rechterlijke uitspraak niet of niet tijdig zal naleven, is het aangewezen een bijkomende dwangsom te vorderen bij de rechtbank. De rechtbank bepaalt alzo welk bedrag de

2018-07-13T07:48:29+00:00 13 juli 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Dwangsomarrest Grondwettelijk Hof dreigt stedenbouwovertreders zuur op te breken (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 17/05/2018 In het arrest nr. 60/2018 van 17 mei 2018 stelt het Grondwettelijk Hof: 'B.3. Bij zijn arrest nr. 122/2012 van 18 oktober 2012, heeft het Hof voor recht gezegd dat het artikel 36 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12

Wanneer kan je een dwangsom vorderen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 26/08/2017 Ziehier het antwoord van de RvVb in het arrest nr. A/1617/0594 van 21 februari 2017: 'Artikel 38 §1 DBRC-decreet bepaalt de voorwaarden waaraan dient te worden voldaan alvorens een dwangsom te kunnen opleggen. Dit artikel stelt: “§ 1. Een Vlaams bestuursrechtscollege als vermeld in artikel 2,

Dwangsom gekoppeld aan beslissing alvorens recht te doen niet langer onmiddellijk vatbaar voor hoger beroep (Eubelius)

Het Gentse Hof van beroep oordeelde op 29 september 2016 dat het vonnis waarin de rechter in eerste aanleg één van de procespartijen had bevolen om bepaalde brieven aan de rechtbank en aan de tegenpartij voor te leggen, niet voor hoger beroep vatbaar is, ook al werd het bevel onder

2016-12-29T11:27:15+00:00 29 december 2016|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |