Deeltijdse werknemers – Het langverwachte KB (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 22/05/2019 De Programmawet van 22 december 1989 voorziet reeds 30 jaar in de mogelijkheid voor de deeltijdse werknemer om bij de werkgever een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een voltijdse dienstbetrekking of van een andere, al dan niet bijkomende, deeltijdse dienstbetrekking waardoor de wekelijkse arbeidsduur van de…

Lees meer

Opzeggingsvergoeding bij deeltijds werk (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 30/07/2018  Welk effect heeft deeltijds werken op de berekening van een opzeggingsvergoeding bij ontslag? Een deeltijdse werknemer heeft per definitie een lager loon dan een collega die dezelfde job voltijds uitoefent, maar geldt dat ook voor de opzeggingsvergoeding? De normale ontslagregels Als de gewone ontslagregels zouden worden toegepast, dan moet…

Lees meer

Deeltijdse arbeid: wat wijzigt er per 1 oktober 2017? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/09/2017 De wet werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 vereenvoudigt en moderniseert een aantal formaliteiten inzake deeltijdse arbeid. Die formaliteiten werden ingevoerd om de rechten van de deeltijdse werknemers te vrijwaren, hun arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te beschermen en de controle tegen mogelijke misbruiken te waarborgen, maar het was de bedoeling…

Lees meer