>Voeg code toe voor de </head> tag.dading

“Bezint eer ge (aan uw handtekening) begint” (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: juni 2021 Twee zussen zijn de enige erfgenamen in een nalatenschap. Enige tijd na het overlijden ondertekenen zij een document met als titel “berekening van eventuele dading”. Een van de zussen wil naderhand toch de gerechtelijke vereffening-verdeling laten opstarten, aangezien alle pogingen tot minnelijke vereffening-verdeling mislukt zijn. Het

2021-06-05T11:48:24+00:00 5 juni 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig (Stibbe)

Auteur: Ann Apers (Stibbe) Publicatiedatum: 17/07/2020 Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden.

2020-08-24T16:04:29+00:00 27 augustus 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Co-titularis van een rekening: dading over eigendomsrecht heeft geen invloed op erfbelasting (Delboo Advocaten)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juni 2020 In het kader van de vereffening-verdeling van een nalatenschap wordt een regeling getroffen over de tegoeden op een rekening waarvan de overledene, samen met een derde, co-titularis was. In deze dading wordt bepaald dat de derde de enige eigenaar is van de tegoeden. De zus

Een dading gesloten tussen werkgever en werknemer is tegenstelbaar aan de RSZ (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Chloé Van Landeghem (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/03/2020 Bespreking van het arrest van het Hof van Cassatie 18 januari 2016 en diens impact op de praktijk. In de praktijk monden arbeidsrechtelijke betwistingen tussen een werkgever-bestuur en een (voormalig) personeelslid vaak uit in het sluiten van een dading.

2020-03-11T10:10:19+00:00 11 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

De vierhoekenclause (Clabots Advocaten)

Auteur: Clabots Advocaten Publicatiedatum: juli 2018 U sluit een dadingsovereenkomst af met uw tegenpartij. Probleem eindelijk opgelost … U kent het principe en de gevolgen van een dadingsovereenkomst wel, maar hoe betonneert u deze afspraak écht? Bent u iets met een clausule die de lijntjes nog eens letterlijk en definitief afbakent?

2018-07-24T10:52:58+00:00 25 juli 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Kan een dading na een nietige opzegging? Het arbeidshof van Brussel spreekt zich uit (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 03/04/2018 De feiten Op 1 januari 1998 ondertekenden de Berlitz School en mevrouw V. B. een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, waardoor mevrouw B. met ingang van 1 januari 1998 voltijds als bediende in dienst kwam als polyvalente bediende voor de zetels te Gent of Moeskroen. Met een

2018-04-03T06:04:24+00:00 3 april 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Cassatie en de transactionele verdelingen: ommezwaai van eerdere rechtspraak (Cazimir)

Op 3 april 2017 heeft het Hof van Cassatie een nieuw arrest gewezen over de problematiek van de (minnelijke) verdeling van nalatenschappen bij wijze van een dading. Waar Cassatie in haar eerdere rechtspraak (arresten van 21 oktober 1943, 21 november 1946 en recent nog 28 januari 2010) uitdrukkelijk de kaart

2017-07-03T11:27:00+00:00 12 juni 2017|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |