Waarom het niet evident is dat een advocaat binnenkort ook failliet kan gaan… (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 16/08/2017

Ten gevolge de geplande inwerkingtreding van de nieuwe faillissementswetgeving op 1 mei 2018  zal het insolventierecht van toepassing zijn op alle ondernemingen. De insolventieprocedures (WCO, faillissement …) worden dus ook voor toegankelijk voor vrije beroepen, dus ook advocaten.

Maar voor advocaten zullen er bij KB nog heel wat uitvoeringsmodaliteiten moeten geregeld worden, zoals de Orde van Vlaamse Balies in haar standpunt van 10 mei 2017 heeft verwoord.

Concreet wijst de Orde van Vlaamse balies op volgende problemen:

  1. Kan er een beroepsverbod ingesteld worden voor een failliet verklaarde advocaat?
  2. Veel advocaten oefenen hun beroep uit via een advocatenvennootschap en het faillissement van die advocatenvennootschap houdt geen persoonlijk faillissement van de advocaten-vennoten in waardoor die verder actief kunnen blijven.  Niet de vennootschap, maar de advocatenvennoten zijn de beroepsbeoefenaars, waardoor het cliënteel van de advocaten-vennoten geen deel uitmaakt van het actief van de advocatenvennootschap.
  3. De curator zal ervoor moeten zorgen dat pleitzaken verder gaan en rechtsdagen en conclusietermijnen worden gerespecteerd, zodat het cliënteel geen schade ondervindt van het faillissement. In principe zal de in staat van faillissement verklaarde beroepsbeoefenaar dus onder toezicht van de curator zijn beroepsactiviteit verder kunnen zetten, zodat het passief kan worden beperkt en het actief veilig kan worden gesteld.
  4. Inzake de woonplaatskeuze van cliënten bij advocaten, zal het noodzakelijk zijn dat het parket-generaal bij faillissement van de betrokken advocaat daarvan melding zal maken aan de griffies van de rechtbanken en hoven.

Lees hier de goedgekeurde hervorming dd. 13 juli 2017

Lees hier het standpunt van de Orde van Vlaamse Balies