Nieuwe tijdelijke wettelijke opschorting voor ondernemingen (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 29/12/2020

Zoals ook vermeld in het artikel van deze nieuwsbrief voert de wet van 20 december 2020 een nieuw wettelijk moratorium (opschorting) in. Concreet betekent dit dat (onder andere) ondernemingen die getroffen worden door de Covid-19 crisis opnieuw een tijdelijke bescherming genieten tegen enkele klassieke uitvoerings- en uitwinningsdaden uitgaande van hun schuldeisers. De wetgever komt daarmee tegemoet aan de gevolgen van de tweede lockdown, die voor tal van ondernemingen immers opnieuw gepaard ging met een verplichte sluiting.

Het tweede moratorium geldt van 24 december 2020 tot en met 31 januari 2021 en houdt dezelfde bescherming in als tijdens het eerste moratorium (zie daarvoor onze nieuwsflits van 24 april 2020). Deze keer is de bescherming evenwel beperkt tot de ondernemingen die sinds de tweede lockdown (opnieuw) verplicht moesten sluiten. Daarnaast moet hun continuïteit bedreigd zijn als gevolg van de Covid-19 crisis en worden ondernemingen die reeds in staking van betaling waren op 18 maart 2020 uitdrukkelijk uitgesloten. Indien niet aan deze cumulatieve toepassingsvoorwaarden is voldaan, kan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank de opschorting geheel of gedeeltelijk opheffen.

Lees hier het originele artikel