Consumentenrecht: hot topics

Dr. Stijn Claeys (Racine)

Webinar op vrijdag 1 december 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Vermogens- en fiscale delicten:
met wie en hoe onderhandelen?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op vrijdag 17 november 2023

Handhaving van Vlaamse regelgeving: kaderdecreet goedgekeurd op 12  juli 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Bedoeling van het Decreet

De deelstaten hebben sinds de staatshervorming van 1980 het recht hebben om de overtredingen van hun decreten strafbaar te stellen en om te bepalen hoe schade moet worden hersteld. Daarnaast zijn de deelstaten volledig bevoegd voor het regelen van de procedureregels voor de bestuurlijke handhaving van hun decreten.

De Vlaamse overheid heeft wel gebruik gemaakt van die bevoegdheid, maar daarbij verzuimd dat op een gecoördineerde manier aan te pakken. Elk nieuw decreet kreeg zijn eigen handhavingshoofdstuk, met specifieke regels en een eigen terminologie. Het gevolg hiervan is een kluwen van regelgevende teksten en dat is de reden waarom er beslist werd om de zaken te herstructureren en te verduidelijken.

De wirwar van handhavingsregels is nu gestroomlijnd via het kaderdecreet, waarin uniforme handhavingsprocedures zijn opgenomen, die kunnen worden toegepast binnen elk beleidsdomein.

Toezicht wordt voortaan samen met opsporing (zowel strafrechtelijk als bestuurlijk) behandeld in één hoofdstuk, en toevertrouwd aan “de toezichthouder”. Hetzelfde geldt voor vervolging en sanctionering, waarbij beide processen worden toevertrouwd aan “de beboetingsinstantie”. Het aantal functietitels daalt hierdoor van 6 naar 3, met name:

  • de toezichthouder (toezicht en opsporing + beveiliging)
  • de beboetingsinstantie (bestuurlijke vervolging + sanctionering)
  • de herstelinstantie (herstel + beveiliging)

Lees hier de volledige fiche van het Decreet

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure