>>>Verbintenis. Nietigheid door potestatieve voorwaarde. Cassatie-arrest 5 december 2019 (LegalNews.be)

Verbintenis. Nietigheid door potestatieve voorwaarde. Cassatie-arrest 5 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 13/01/2020

Krachtens artikel 1174 Burgerlijk Wetboek is iedere verbintenis nietig, wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde aan de zijde van degene die zich verbindt.

Enkel de voorwaarde die uitsluitend afhangt van de wil van hem die zich verbindt, is nietig.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat in de aankoopoptie van 8 oktober 2014 met betrekking tot een projectgrond werd bedongen: “T. V. d. P., zal namens vennootschap A-Plus een eerste factuur (als voorschot op de nog te realiseren winst) mogen aanbieden aan de vennootschap ‘Holidaystraat’ van 200.000 EUR + BTW en het saldo van 2.800.000 EUR, nadat voormeld krediet van 10.000.000 EUR werd bekomen bij een bankinstelling”.

De appelrechters die oordelen dat de vervulling van de voorwaarde “nadat voormeld krediet van 10.000.000 EUR werd bekomen bij een bankinstelling” uitsluitend afhangt van de wil van de partijen die zich verbonden hebben, en deze bijgevolg zuiver potestatief is en dus zonder gevolg dient te blijven, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 5 december 2019

Studiedag ‘Verbintenissenrecht anno 2020: 4 actuele topics’ (31.03.2020)

Op dinsdag 31 maart 2020 organiseert Intersentia in Sint-Niklaas de studiedag ‘Verbintenissenrecht anno 2020: 4 actuele topics’ (incl. het gloednieuwe Handboek Verbintenissenrecht’ ter waarde van €229).

Prof. dr. Frederik Peeraer zal die dag de problematiek van de nietigheden behandelen.

Volgende topics komen die dag aan bod:

1. De komende hervorming van het verbintenissenrecht: wat verandert er?
2. De privaatrechtelijke bevrijdende verjaring
3. Nietigheden
4. Bespreking van de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Cassatie van de voorbije vijf jaar

Sprekers zijn:

  • Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent & advocaat-vennoot Eubelius
  • Prof. dr. Frederik Peeraer, docent UAntwerpen & raadgever bij Beleidscel Minister van Justitie Koen Geens
  • Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpenProf. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen

Meer informatie

2020-01-13T20:12:06+00:00 13 januari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |