Tweejaarlijks verslag over het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (FSMA)

Auteur: FSMA

Publicatiedatum: september 2017

In navolging van de wetgeving met betrekking tot de aanvullende pensioenen voor werknemers (WAP) en voor zelfstandigen (WAPZ), heeft de wetgever de FSMA de opdracht gegeven om ook de evolutie van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders op te volgen met een tweejaarlijks verslag.

Het betreft enerzijds een regeling voor zelfstandigen, net zoals de WAPZ en in tegenstelling tot de WAP (die voor werknemers geldt). Bedrijfsleiders worden namelijk gedefinieerd als de natuurlijke personen die

  1. een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefenen (hierna ‘mandatarissen’); dan wel
  2. in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard, uitoefenen buiten een arbeidsovereenkomst.

Anderzijds is er net als bij de WAP en in tegenstelling tot de WAPZ sprake van een driepartijenrelatie. Een vennootschap (de inrichter) doet een pensioentoezegging aan een bedrijfsleider en deze toezegging wordt beheerd door een pensioeninstelling. In het kader van de WAPZ sluit een zelfstandige daarentegen rechtstreeks een pensioenovereenkomst met een pensioeninstelling.

Lees hier het volledige verslag