Takeaway bij GBA 133/2021 van 2 december 2021. Automatische berichtgeving toevoegen aan professionele mailbox (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)

Bevestiging van een eerder standpunt van de Gegevensbeschermingsautoriteit dat bij het einde van de (arbeids)overeenkomst automatisch een bericht moet worden toegevoegd aan de professionele mailbox (betrokkene werkt niet meer voor onderneming + nieuwe contactpersoon) gedurende een redelijke periode (a priori 1 maand, idealiter niet langer dan 3 maanden), op voorwaarde dat betrokkene geïnformeerd is.
Wel kan betrokkene nog toegang hebben tot de mailbox als er akkoord is met de werkgever (bv. om lopende dossiers af te werken).
Na deze periode moeten e-mailadres en mailbox worden verwijderd.

Lees hier de Beslissing 133/2021 van 2 december 2021