Ontslag van een bij de overheid tewerkgestelde werknemer: de ene verjaring is niet even lang als de andere verjaring. Arbeidshof 7 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 30/01/2020

Voor een vordering die door een bij de overheid tewerkgestelde werknemer werd gesteld in 2015, vormt art. 100 van de wetten op de rijkscomptabiliteit een meer specifieke regel dan de verjaringstermijn van art. 15 van de arbeidsovereenkomstenwet.

Ook al vraagt men betaling van wedde, maar als schadevergoeding bij wijze van herstel in natura, dan stelt men een te ordonnanceren vordering, waarvoor een ingebrekestelling vereist is en de verjaringstermijn van art. 100, 1° van de wetten op de rijkscomptabilteit geldt , zijnde vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan de vordering is ontstaan.

Lees hier het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 7 januari 2020

Studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’ (23.10.2020)

Op vrijdag 23 oktober 2020 organiseert Intersentia in Gent de studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’.

Volgende topics komen die dag aan bod:

  1. Individueel ontslag: de laatste ontwikkelingen op wetgevend vlak en een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake individueel ontslag
  2. Ontslag van beschermde werknemers
  3. Privacy-aspecten en ontslag
  4. Collectief ontslag en sluiting van onderneming

Sprekers zijn:

  • Mr. Sabine Vanoverbeke, advocaat-vennoot Commit Advocaten
  • Mr. Stijn Demeestere, advocaat-vennoot Deloitte Legal
  • Mr. Isabel Plets, counsel Lydian
  • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels

Meer informatie