Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

Webinar op 20 april 2023

Fiscale aspecten van het vruchtgebruik na het
nieuwe goederenrecht

Webinar op 9 februari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Koopovereenkomst op voorwaarde van het bekomen van een lening (Akurad Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (AkuradAdvocaten)

Bij een koopovereenkomst op voorwaarde van het bekomen van een lening, mag de koper de lening niet verhinderen. Doet deze dat wel dan zal hij het pand toch moeten aankopen zelfs zonder het bekomen van de lening.

Van de koper wordt verwacht dat hij :

  • indien nodig bij meerdere banken een aanvraag indient
  • mét voldoende begeleidende informatie voor de bank (een pro forma aanvraag volstaat niet)
  • en dit conform de bepalingen van de koopovereenkomst. Een afgewezen aanvraag voor een hoger bedrag dan de koopsom bijvb zal de kandidaat koper niet bevrijden.

De verkoper bedingt best uitdrukkelijk dat de bewijslast hiervan bij de koper ligt én hoe dat dan zal moeten gebeuren (bijvb. door een gemotiveerd attest van de kredietinstelling).

Zonder dergelijk beding zal de verkoper de wanprestatie van de koper immers zelf moeten bewijzen wat vaak een onmogelijke opdracht zal zijn.

Het niet bekomen van de lening wordt vermoed het gevolg te zijn van de wanprestatie van de koper, dewelke echter het tegenbewijs mag leveren dat de lening ook zonder de fout zou zijn afgewezen om de koop alsnog af te wenden.