Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

De VZW als instrument anno 2022

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Vennootschapsrecht’

5 Webinars on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

VZW’s en stichtingen : neerlegging jaarrekeningen wordt veralgemeend, giften boven de €3.000 komen in register (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 05/09/2018

Wat wijzigt er?

Op 31 augustus 2018 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarbij het volgende wordt voorzien:

1. de veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, ongeacht hun grootte, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. In de toekomst zal men ook digitaal de jaarrekening kunnen neerleggen bij de Nationale Bank en moet men niet meer naar de griffie van de bank met een papieren versie.

2. het bijhouden van giften boven de €3.000 door alle verenigingen en stichtingen in een (niet-publiek) register van de inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland. Dit register is niet publiek. Die verplichting heeft betrekking op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen van Belgisch recht en de verenigingen en stichtingen van buitenlands recht die een bijkantoor hebben opgezet op het Belgische grondgebied.

Het wetsontwerp: het gevolg van het aandringen van de Financiële Actiegroep (GAFI-FATF)

Het wetsontwerp biedt een antwoord aan de vraag van de gezaghebbende Financiële Actiegroep (GAFI-FATF) die België er reeds meermaals op gewezen dat de financiële transparantie dringend versterkt moest worden.

Lees hier het laatste op 3 september 2018 gepubliceerd rapport: in het Frans in het Engels

Legal Manager

Legal Advisor