Vernietiging aandelenverkoop wegens bedrog over actief vennootschap. Cassatie 11 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 05/06/2019

Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat een aandelenverkoop kan vernietigd worden op basis van bedrog (art. 1116 Burgerlijk Wetboek) als het gaat om een essentieel element van het actief van de betrokken vennootschap. Concreet ging het om een bejaardentehuis, waarbij een belangrijk bijgebouw zonder bouwvergunning en zonder tussenkomst van een architect was opgericht. De verkoper was hiervan degelijk op de hoogte en had dit bewust verzwegen.

Lees hier het Cassatie-arrest van 11 maart 2019