Optimaliseer uw groepsvermogen via fiscale consolidatie (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin)

Publicatiedatum: 09/11/2020

Met de groepsbijdrage-regeling biedt de wetgever de Belgische groepen de opportuniteit om hun fiscaal-juridische realiteit af te stemmen op de economische werkelijkheid. België treedt hiermee in Zweedse voetsporen en biedt u de kans om uw groepsvermogen via een fiscale consolidatie ‘à la Belge’ te optimaliseren binnen de grenzen van het redelijke.

Consolidatie wil zeggen dat u uw fiscale verliezen van één groepsentiteit kan compenseren met een deel van de fiscale winst van een andere groepsentiteit. Op die manier worden economische entiteiten in groepsvorm niet langer benadeeld ten aanzien van economische entiteiten die geen groep vormen. Alleenstaande ondernemingen kunnen immers sinds jaar en dag dergelijke compensaties doen.

De voordelen van dit systeem spreken voor zich.  Wanneer u zich bijvoorbeeld met opstartverliezen geconfronteerd ziet, botst u niet langer op de vennootschapsrechtelijke muur die tot voor kort de overdracht van fiscale winsten binnen dezelfde groep in de weg stond. Hetzelfde geldt voor vennootschappen die een grote investering verwerken en dus tijdelijk verlieslatend zijn.

De groepsbijdrageregeling biedt u echter meer voordelen. Dit vloeit mee voort uit het feit dat er een aftrekbeperking bestaat in de zin dat vennootschappen hun beroepsverliezen slechts voor 100 % kunnen aftrekken van hun belastbare winst tot een eerste schijf van € 1.000.000.  Indien dat bedrag overtroffen wordt, zijn de overige verliezen slechts voor 75 % aftrekbaar.

Een voorbeeld ter illustratie: U heeft een groep bestaande uit twee vennootschappen. Vennootschap A heeft een fiscale winst van het boekjaar van € 2.000.000 en een overgedragen verlies van € 1.000.000. Vennootschap B heeft een fiscaal verlies van € 500.000.

  • U maakt geen toepassing van de groepsbijdrage:

Vennootschap A wordt belast op  2.000.000 en betaalt € 250.000 vennootschapsbelasting. Vennootschap B draagt zijn verliezen over naar het volgende jaar. De belastingdruk op groepsniveau is € 250.000 en de groep sleept € 500.000 fiscale verliezen mee.

  • U maakt wel toepassing van de groepsbijdrage:

Vennootschap A doet in dit geval een groepsbijdrage ten belope van € 1.000.000. Op die wijze vermindert vennootschap A haar belastbare winst tot € 1.000.000. Tot dit bedrag zijn de verliezen immers voor 100 % aftrekbaar.  De vennootschapsbelasting van A komt door de aftrek van de verliezen met andere woorden op 0 EUR te staan. In hoofde van vennootschap B, komt er € 1.000.000 groepsbijdrage binnen. De vennootschap kan hier € 500.000 fiscale verliezen tegen afzetten. Vennootschap B heeft een belastbaar resultaat van € 500.000. De groep betaalt € 125.000 vennootschapsbelasting en sleept geen fiscale verliezen mee. 

Om de voordelen van deze regeling te genieten, dient u echter aan een aantal strikte voorwaarden te voldoen die de soepelheid van het systeem in belangrijke mate hypothekeren. Zo moet u reeds vijf jaar ononderbroken deel uitmaken van dezelfde groep, moet u een rechtstreekse deelneming hebben van 90 % en moet u een groepsbijdrage-overeenkomst sluiten met de deelnemende actoren.

Deze overeenkomst zal u nu moeten sluiten wil u de vruchten van de consolidatie volgend jaar plukken. Dit vereist echter een grondige planning. De groepsbijdrage-overeenkomst is immers bindend. Dat wil zeggen dat plotse onverwachte winsten of verliezen tot onaangename verassingen kunnen leiden wat uw geschatte fiscale besparing betreft.

U kan dit echter eenvoudig vermijden indien u voldoende inzicht verwerft in de samenhang tussen alle fiscale regels. Het is cruciaal dat u de wisselwerking tussen de consolidatieregeling en de andere fiscale aftrekken in de gaten houdt om tot een optimale en tevens rechtvaardige balans te komen tussen uw fiscaliteit en de economische realiteit van uw groep. U moet immers met alle fiscale, vennootschapsrechtelijke maar ook economische en financiële aspecten rekening houden. Wanneer u onbewust buiten de lijnen kleurt, kan de algemene antimisbruikbepaling uw voordeel immers snel doen keren. Doordacht, doeltreffend en vooruitziend handelen zijn hier troef.

Lees hier het originele artikel