Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘ICT & Privacy’

5 webinars on demand

Ontvangt u Vlaamse subsidies? Weet dat er tegen de zomer van 2022 een publiek raadpleegbaar Vlaams subsidieregister zal zijn (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten

Het decreet van 19 november 2021 over de oprichting van een Vlaams subsidieregister is in werking getreden op 1 januari 2022, maar de Vlaamse overheid zal wellicht pas tegen de zomer 2022 deze subsidiedatabank operationeel hebben.

Deze publieke databank moet alle subsidiestromen in Vlaanderen (goed voor 13 miljard euro), die toegekend worden aan rechtspersonen en feitelijke verenigingen, in kaart brengen en op die manier zorgen voor meer transparantie en een beter overzicht.  De Vlaamse overheid wil op die manier ook dubbele subsidiëring vermijden.  Niet alleen de subsidieverstrekkers (Vlaamse administratie, Vlaamse agentschappen (bv. VLAIO, VMM, VLM, VAPH, VMSW) en fondsen (bv VLIF)) zullen deze databank kunnen raadplegen maar ook het grote publiek.

Opgemerkt wordt hierbij dat niet enkel subsidies vanaf 2022 zullen opgenomen worden in de databank doch ook deze toegekend gedurende de voorbije 10 jaar.  Het decreet voorziet dat voor subsidies toegekend vóór de inwerkingtreding (1 januari 2022) de subsidiebegunstigden geacht worden toestemming te hebben verleend om de (wettelijk voorziene) gegevens van de subsidie openbaar te maken.

De komende maanden volgen de uitvoeringsbesluiten nog.

Bron: Schuermans Advocaten