Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

De VZW als instrument anno 2022

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Vennootschapsrecht’

5 Webinars on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

De Vennootschap onder Firma: verstandige keuze? (Tack 51 Advocaten)

Auteur: Marian Rapsaet (Tack 51 Advocaten)

Publicatiedatum: 08/02/2021

Wat is een Vennootschap onder Firma?

De vennootschap onder firma (VOF) is een gemakkelijk op te richten vennootschapsvorm. De wet (ook de nieuwe Wet Vennootschappen en Verenigingen) voorziet weinig formele verplichtingen: je hoeft niet bij de notaris langs te gaan om een VOF op te richten, de jaarrekeningen moeten niet gepubliceerd worden, er is geen minimuminbreng nodig en een financieel plan moet niet gevoegd worden. De oprichtingsakte kan dus een eenvoudige samenwerkingsovereenkomst zijn tussen twee of meer vennoten die je laat publiceren in het Belgisch Staatsblad. Nog KBO en BTW nummer aanvragen, en klaar.

Klinkt fantastisch? Ja, maar let op: want elke vennoot is persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Dit wil zeggen dat de schuldeisers van de vennootschap u ook privé kunnen aanspreken tot betaling. En daar eindigt het niet.

Je wilt als vennoot vertrekken uit de VOF

Het kan gebeuren dat je als vennoot van de VOF nieuwe horizonten wilt opzoeken. In dat geval moeten de andere vennoten unaniem akkoord zijn dat u uw aandelen verkoopt. Want de wet schrijft voor dat de aandelen niet kunnen worden overgedragen ’tenzij anders wordt overeengekomen’.

Zodra de algemene vergadering van vennoten de verkoop goedkeurt, kan u de verkoop al aan de vennootschap en de nieuwe vennoten ‘tegenwerpen’. Dit wil zeggen dat zij u niet meer kunnen aanspreken voor de kwesties die gebeuren NA de goedkeuring door de algemene vergadering.

Echter, dat geldt niet voor de derden (vb. schuldeisers): officieel zijn zij nog niet op de hoogte zijn van het feit dat u – als persoonlijk en onbeperkt medeschuldenaar – de vennootschap heeft verlaten. Om de verkoop van aandelen tegenwerpelijk te maken aan derden moet de aandelenoverdracht worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Waarom is het belangrijk om de aandelenoverdracht te publiceren?

Als de overdracht niet is gepubliceerd, kunnen die derden (schuldeisers) alle officieel gekende aandeelhouders blijven aanspreken op grond van hun persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid. Pas door publicatie kan een oude vennoot niet meer worden aangesproken voor nieuwe schulden (ontstaan NA publicatie). De oude schulden blijven wel nog verhaalbaar, gedurende 5 jaar, zo bepaalt de Wet.

Bijvoorbeeld : A en B richten een VOF op om een café open te houden. A doet de administratie en B is diegene die het café uitbaat. Op een goeie dag besluit B een restaurant te beginnen, maar A ziet dit niet zitten en wil het café verder openhouden. B verkoopt zijn aandelen van de VOF aan C. Er is een algemene vergadering tussen de vennoten die deze overdracht goedkeurt, maar de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad vergeet men. B blijft aansprakelijk voor alle schulden van de VOF – ook de schulden die na zijn overdracht zijn ontstaan – omdat de schuldeisers niet officieel in kennis werden gesteld van de aandelenoverdracht.

En wat als je wil toetreden tot een VOF?

Wanneer u aandelen van een VOF koopt, dan is het ook opletten geblazen. Want als nieuwe vennoot bent u ook gehouden voor de schulden van de VOF die dateren van VOOR uw aandeelhouderschap.

 Stel nu dat in het bovenstaande geval, de schulden dateren van VOOR de verkoop van B aan C en de aandelenoverdracht is gepubliceerd, dan zullen de schuldeisers in eerste instantie de vennootschap aanspreken, en tegelijk ook de oude aandeelhouder B en de actuele aandeelhouders A en C.

Het is dus belangrijk dat u zich als toetredend vennoot in een VOF zeer goed informeert over de financiële toestand van de vennootschap, want het kan u duur komen te staan.

Besluit

Bij uittrede is het van belang de overdracht te publiceren in het Belgisch Staatblad. Bij intrede is een onderzoek naar de schulden van de vennootschap cruciaal.