De problematiek van de feitelijke bestuurder in het WVV :
een analyse, mede aan de hand van vijf typegevallen
(incl. boek)

Dr. Alexander Snyers (UAntwerpen)

Webinar op vrijdag 15 september 2023


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Benoeming van een bestuurder met straf- of burgerrechtelijk bestuursverbod voorkomen. Wetsontwerp aangenomen op 27 april 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 27 april 2013 werd het wetsontwerp dat een wettelijk kader voorziet voor een Centraal register van bestuursverboden goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegnwoordigers.

Waarom een Centraal register?

Het register moet een bijkomend instrument zijn tegen frauduleus gedrag of ander wangedrag, door de benoeming als bestuurder van een vennootschap te weigeren van een persoon met een strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod.

Nu blijft een bestuursverbod vaak dode letter (wegens gebrek aan mogelijkheid tot controle).

Het register is raadpleegbaar door een aantal, specifiek opgesomde overheidsinstanties (volledige toegang tot het register), maar ook door burgers (beperkte toegang) om te vermijden dat burgers nietsvermoedend met malafide ondernemers te maken krijgen.

Het register moet, ter uitvoering van de Richtlijn 2019/1151, de FOD Justitie ook toelaten te antwoorden op vragen over een bestuursverbod vanuit een andere lidstaat.

Het wetsontwerp sluit ook aan bij het Actieplan fraudebestrijding van het College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Lees hier de fiche van wetsontwerp

Webinar

Webinar ‘De problematiek van de feitelijke bestuurder in het WVV : een analyse, mede aan de hand van vijf typegevallen (incl. boek)‘ met dr. Alexander Snyers, mandaatassistent vennootschapsrecht UAntwerpen, zoals steeds opgenomen in een professionele studio, incl. het boek ‘Feitelijk bestuur’ (Uitgave Intersentia – april 2023 ter waarde van € 220). Op 15 september 2023 live (15.00-17.00 uur), nadien on demand aangeboden.

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen

Vacatures