>Voeg code toe voor de </head> tag.verzekeringsgift

Oude verzekeringsgift blijft fiscaal performant (HCGB Advocaten)

Auteur: Ayfer Aydogan (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 02/12/2020 Hoewel het ‘kerstdecreet’ (Vlaams decreet van 23 december 2016, BS 30 december 2016) de verzekeringsgift minder aantrekkelijk heeft gemaakt als techniek van successieplanning, blijkt uit recente rechtspraak van het Hof van Beroep te Gent dat verzekeringsgiften uit het verleden doeltreffend blijven en erfbelasting

De afschaffing van de kaasroute: impact op de successieplanning met levensverzekeringen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/09/2020 Artikel 1. Algemeen Op 17 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot afschaffing van de kaasroute ingediend(1). De kaasroute gaf de mogelijkheid om roerende goederen voor een buitenlandse notaris te schenken, zonder deze te laten registreren in België. Bijgevolg ontsnapte men aan schenkbelasting. Erfbelasting was slechts

Een verzekeringsgift post mortem: wat zegt de Vlaamse Belastingdienst? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 24/08/2020 INLEIDING De Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) heeft op 11 mei 2020 - via een voorafgaande beslissing(1) - haar oordeel geveld over de zogenaamde ‘verzekeringsgift’ van een verzekeringscontract met twee verzekeringnemers en verzekerde hoofden na het overlijden van de eerste verzekeringnemer en het splitsen van twee bestaande

Verzekeringsgiften (ook uit het verleden) : gevrijwaard van erfbelasting? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Stoffel Werbrouck (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2019 Levensverzekeringen zoals de TAK21 en TAK23 hebben hun populariteit niet alleen te danken aan hun gunstig fiscaal regime. In het verleden bleken deze beleggingsproducten bovendien een uitgelezen instrument om vermogen te vrijwaren van erfbelasting, en dat via de zogenaamde verzekeringsgift. Door de

Erfbelasting op verzekeringsgiften: grondwettelijk hof ziet er geen graten in (Delboo)

Auteur: Emile Van Tongerloo (Delboo) Publicatiedatum: mei 2019 De Vlaamse decreetgever heeft eind 2016 een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van de verzekeringsgift in de sfeer van de erfbelasting aan bod kwam. Dit decreet kreeg reeds de nodige kritiek te verduren. De beroepsvereniging Assuralia diende een annulatieberoep in

Verzekeringsgift: vernietigingsberoep afgewezen door het Grondwettelijk Hof op 28 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 06/03/2019 LegalNews vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal. In 2017 heeft de Vlaamse decreetgever een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van de verzekeringsgift in de sfeer

Een ‘Vlaamse’ verzekeringsgift: nog steeds een handig ‘cadeau’ om geen erfbelasting te betalen? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/09/2017 Een (levens)verzekeringsgift waarop al schenkbelasting werd geheven, geeft nadien ook nog eens aanleiding tot heffing van erfbelasting op de verzekeringsprestatie die bij het later overlijden van de schenker aan de begiftigde toevalt, zo luidde de opmerkelijke boodschap die de Vlaamse belastingdienst ‘Vlabel’ ruim een jaar geleden

Oplossing voor discussie over verzekeringsgift (De Broeck Van Laere & Partners)

Een wetswijziging moet een einde maken aan een felle polemiek die eind 2015 losgebarsten is rond de “verzekeringsgift”. De Vlaamse belastingdienst verklaarde toen, tegen de gangbare mening in, dat er toch erfbelasting verschuldigd is op een levensverzekering die door de erflater geschonken is aan de toekomstige erfgenaam, ook al is

Nieuwe ontsnappingsroute voor erfbelasting op een verzekeringsgift (Cazimir)

Wij hebben in eerdere artikels geschreven over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgift. Het is intussen wel bekend dat deze ‘verzekeringsgift’ in het verleden werd geadviseerd als efficiënte techniek van successieplanning.

Nieuw VLABEL standpunt schenking levensverzekering (Delboo Advocaten)

Eind oktober 2015 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst haar eerste omstreden standpunt omtrent de “verzekeringsgift” en het al dan niet toepassen van erfbelasting op de geschonken contracten. Volgens velen het einde van een interessante successieplanningstechniek… Nu, ongeveer een jaar later, zou alsnog een bruikbare oplossing naar voor zijn geschoven die bovendien