>Voeg code toe voor de </head> tag.verklaring van behoud

De verklaring van behoud: de deadline van 31 augustus 2019 nadert (K law)

Auteurs: Claudia Duchateau en Stephanie Allard (K law) Publicatiedatum: 05/07/2019 De hervorming van het nieuwe erfrecht wijzigde de manier waarop bij overlijden gedane schenkingen in rekening worden gebracht en gewaardeerd. De nieuwe waarderingsregels worden bij ieder overlijden vanaf 1 september 2018 toegepast en kunnen onverwachte gevolgen hebben voor de vroegere successieplanning. Via