>Voeg code toe voor de </head> tag.vastgoedvennootschap

Vastgoedvennootschappen: aandelenverkoop en de fiscus (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 25/06/2020 Verkoopt de vennootschap een onroerend goed of verkopen de aandeelhouders de aandelen van de vastgoedvennootschap? Voor sommigen klinkt dit wellicht ietwat vreemd in de oren, maar fiscaal is het onderscheid significant. Dit weet ook de fiscus. In deze blog gaan we dieper in

Privaat vastgoed in de vennootschap: recente rechtspraak gaat de positieve richting uit (K Law)

Auteurs: Charlotte Vandepitte, Jim Bauwens en Filip Soetaert (K Law) Publicatiedatum: 11/02/2020 Het gebeurt wel vaker dat de vennootschap een woning gratis ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider. De kosten die de vennootschap met betrekking tot dit onroerend goed maakt kunnen aftrekbaar zijn, zelfs indien de bedrijfsleider het onroerend goed enkel als

2020-02-15T12:12:24+00:00 15 februari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Wereldbeker fiscale geschillen – share deals vs. asset deals in de vastgoedsector : de fiscus verliest een aantal belangrijke testcases in eerste aanleg (Eubelius)

Auteurs: Wouter Claes en Svjatoslav Gnedasj (Eubelius) Publicatiedatum: 01/08/2018 Enkele jaren geleden is de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek gestart naar verschillende bedrijven die betrokken zijn bij vastgoedprojecten. De fiscus beschouwde de verkoop van aandelen in vastgoedvennootschappen (meestal special purpose vehicles) als misbruik en zelfs als frauduleuze transactie, zowel op het vlak van

2018-08-02T09:21:55+00:00 2 augustus 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Sluitstuk wijziging GVV-regime gepubliceerd (Eubelius)

Auteurs: Lars Van Bever en Tim Van Moorhem (Eubelius) Publicatiedatum: 17/05/2018 Vandaag werd het Koninklijk Besluit van 23 april 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Een Eubelius-team aangestuurd door Lars Van Bever en Tim Van Moorhem was nauw

2018-05-21T08:15:36+00:00 21 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De nieuwe GVV-Wet treedt in werking (Eubelius)

Auteurs: Lars Van Bever en Tim Van Moorhem (Eubelius) Publicatiedatum: 09/11/2017 Naar aanleiding van de publicatie in het Belgisch Staatsblad vandaag, 9 november 2017, treedt de wet van 5 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de GVV-Wet) in werking. Een Eubelius

2017-11-20T13:34:52+00:00 20 november 2017|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Wijzigingen aan de GVV-wet goedgekeurd door de Kamer (Peeters Advocaten)

Auteurs: Pieter Dierckx en Leo Peeters (Peeters Advocaten) Publicatiedatum: 31/10/2017 Op 5 oktober 2017 werd het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de "GVV-wet") goedgekeurd door de Kamer en ter bekrachtiging voorgelegd aan de Koning. Het wetsontwerp - zoals aangenomen in plenaire vergadering van de Kamer dd. 5 oktober

Het gewijzigd juridisch kader voor gereglementeerde vastgoedvennootschappen krijgt vorm (K law)

Auteurs: Isabelle Blomme en Walter Jacob (K law) Publicatiedatum: 08/09/2017 In de Kamer zit het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen momenteel in de laatste rechte lijn. Deze nakende hervorming zal enerzijds een aantal wijzigingen doorvoeren aan de bestaande regeling voor de

2017-10-09T15:44:46+00:00 13 september 2017|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |