>Voeg code toe voor de </head> tag.Peeters Euregio Law

De handelsagent in Euregionaal perspectief (Peeters Euregio Law)

Auteurs: Marco Wirtz en Marike Vanhove (Peeters Euregio Law) Publicatiedatum: 12/02/2020 De handelsagent handelt altijd in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Er ontstaat dus nooit een rechtstreekse contractuele relatie tussen de handelsagent en de klant. Bovendien werkt een handelsagent als zelfstandige, wat betekent dat hij zijn uren vrij kan kiezen en

2020-02-15T14:45:32+00:00 19 februari 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Merkenrecht : de rode zool van Louboutin (Peeters Euregio Law)

Auteurs: Marco Wirtz en Sofie Jacobs (Peeters Euregio Law) Publicatiedatum: 24/07/2018 Merkaanvraag Het merk van Louboutin wordt in de merkaanvraag omschreven en afgebeeld als volgt: “Het merk bestaat uit de kleur rood aangebracht op de zool van een schoen zoals afgebeeld (de contouren van de schoen maken geen deel uit van het merk,

Hervorming vennootschapsrecht : de geschillenregeling herzien (Peeters Euregio Law)

Auteurs: Jan Peeters en Sofie Jacobs (Peeters Euregio Law) Publicatiedatum: 28/06/2018 De geschillenregeling is het laatste redmiddel om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen zonder het voortbestaan van de onderneming in het gedrang te brengen. Door middel van de geschillenregeling kan u een andere aandeelhouder dwingen om uw aandelen over te nemen (uittreding: u treedt uit

Europese invloed op het arbeidsrecht : overdraagbaarheid van vakantiedagen (Peeters Euregio Law)

Auteur: Evelyn Aerts (Peeters Euregio Law) Publicatiedatum: 28/05/2018 In het huidige Belgische systeem heeft een werknemer recht op 20 betaalde vakantiedagen (in een vijfdaagse werkweek) indien hij in het voorgaande jaar een volledig jaar heeft gewerkt of heeft genoten van periodes van gelijkstelling van werk. U kan deze 20 betaalde vakantiedagen in

2018-06-05T07:45:48+00:00 5 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Krachtlijnen nieuwe vereffeningsprocedure voor vennootschappen (Peeters Euregio Law)

Auteurs: Jan Peeters en Sofie Jacobs (Peeters Euregio Law) Publicatiedatum: 30/05/2018 De ontbinding en vereffening zijn belangrijke fases in het ‘leven’ van een vennootschap. Door de ontbinding zal de vennootschap immers haar rechtspersoonlijkheid verliezen en ophouden te bestaan. Voorafgaand aan de ontbinding zal de vennootschap haar vermogen moeten vereffenen, waarbij zij haar

2018-06-04T11:58:06+00:00 4 juni 2018|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Ondernemen in België vanuit het buitenland : kiezen voor een dochtervennootschap of een bijkantoor? (Peeters Euregio Law)

Auteurs: Marco Wirtz en Sofie Jacobs (Peeters Euregio Law) Publicatiedatum: 07/02/2018 Indien u als ondernemer uw activiteiten internationaal wenst uit te breiden, zou België wel eens een interessante optie kunnen zijn. België is immers strategisch gunstig gelegen in het hart van Europa en vormt reeds de vestigingsplaats van tal van internationale ondernemingen