>Voeg code toe voor de </head> tag.onderhoudsbijdrage

Onderhoudsbijdragen voor kinderen: een objectieve wegwijzer door een waaier aan subjectieve criteria en diverse rekenmethodes (Reyns Advocaten)

Auteur: Zoë Dilliën (Reyns Advocaten)Publicatiedatum: 21/01/2021 Indien u kinderen heeft uit een beëindigde relatie is de kans groot dat u in vertrouwde kring met vrienden of kennissen wel eens de hoegrootheid van de onderhoudsbijdrage die u betaalt voor uw zoon of dochter heeft vergeleken. Deze gesprekken leiden niet zelden tot

2021-01-25T08:36:59+00:00 28 januari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Onderhoudsgeld gestort aan een persoon in het buitenland (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 30/09/2019 Betaalt u momenteel onderhoudsgeld aan uw kinderen of ex-partner ? Dan weet u allicht dat deze – onder bepaalde voorwaarden – voor 80% fiscaal aftrekbaar zijn in de personenbelasting. Wonen de begunstigden van het onderhoudsgeld inmiddels in het buitenland? Ja, dan moet u extra goed opletten

Onderhoudsbijdrage voor meerderjarige studerende kinderen (Gevaco Advocaten)

Auteur: Caroline Boven (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 04/09/2019 Heden ten dage volgen meer en meer jongeren een hogere opleiding. Economische en maatschappelijke omstandigheden maken dat, na het beëindigen van een eerste opleiding, steeds vaker nog een specialisatiejaar of zelfs een volledig nieuwe opleiding wordt gevolgd. Aangezien de wet zelf geen maximum leeftijdsgrens

2019-10-14T10:55:41+00:00 14 oktober 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Onderhoudsbijdragen: objectief en transparant (Gevaco Advocaten)

Auteur: Caroline Boven (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 24/06/2019 De wetgever zoekt voortdurend naar manieren om onderhoudsbijdragen van ouders ten aanzien van hun kinderen meer objectief en transparant te berekenen. Een eerst stap werd gezet bij wet van 19 maart 2010 op basis waarvan elke rechterlijke beslissing die een onderhoudsbijdrage vaststelt acht elementen dient te

Alimentatie voor kinderen: een bijkomende verduidelijking omtrent de buitengewone kosten (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/05/2019 Onderhoudsbijdrage voor kinderen. Wat is de draagwijdte van deze juridische verplichting die rust op ouders? In echtscheidingszaken of relatiebreuken met gemeenschappelijke kinderen blijft dit dikwijls een belangrijk discussiepunt. Dit thema doet al vlug enkele vragen rijzen. Welke kosten zijn er en wie draagt deze? Wanneer

(Conventionele) onderhoudsbijdragen voor kinderen voortaan transparanter (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Annelies Maeckelbergh (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 16/05/2019 De wetgever heeft een aantal wijzigingen op het vlak van onderhoudsbijdragen voor kinderen ingevoerd, teneinde voor meer transparantie te zorgen. Deze wijzingen situeren zich op drie vlakken (motivering van het bedrag, een regeling voor de buitengewone kosten en een aantal verplicht

Nieuwigheden op vlak van de onderhoudsbijdrage voor kinderen (Tiberghien)

Auteurs: Larissa De Wulf en Carolyn Vanthienen (Tiberghien) Publicatiedatum: 28/02/2019 Ons Civiele procedure en geschillenbeslechting- team brengt u graag op de hoogte van enkele nieuwigheden binnen het familierecht, meer bepaald op het vlak van de onderhoudsbijdrage voor minderjarige en studerende meerderjarige kinderen (art. 203bis Burgerlijk Wetboek en art. 1321 Gerechtelijk Wetboek). De wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende

2019-03-01T13:57:00+00:00 1 maart 2019|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

Wet 21 juli 2017: informatieplicht van de rechter moet wanbetalers van onderhoudsbijdragen voorkomen (Argus Advocaten)

Auteur: Raf Sterken (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 06/09/2017 Het innen van onderhoudsbijdragen voor minderjarige kinderen door onderhoudsgerechtigden is niet evident in bepaalde omstandigheden. Bij Wet van 21 juli 2017 heeft de Wetgever een informatieplicht ingevoerd voor de rechter en tracht daarmee het voor onderhoudsgerechtigden makkelijker te maken om bepaalde stappen te zetten