>Voeg code toe voor de </head> tag.onbetwiste schuldvordering

Vereenvoudigde invorderingsprocedure nu ook in het buitenland mogelijk (Speyk Advocaten)

Auteur: Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2018 In onze blog van 22/06/2016 informeerden we u over de inwerkingtreding van de vereenvoudigde invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden ten aanzien van professionelen, ook wel de IOS-procedure of CROS-procedure genoemd. Dankzij deze procedure kan na tussenkomst van een advocaat op versnelde wijze via een betekening van

Gerechtelijke invordering van een onbetwiste commerciële schuldvordering maakt geen fout uit (Modo Advocaten)

Auteurs: Régine Feltkamp en Gerrit Hendrikx (Modo Advocaten) Publicatiedatum: november 2017 Buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van geldschulden Met de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie werd, in de artikelen 1394/20 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, een nieuwe procedure in het Belgisch recht geïntroduceerd

Een vluggere en goedkopere manier om uw onbetaalde facturen in te vorderen? (DSD Advocaten)

De wet van 22 oktober 2015 “houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie” (Potpourri I wet) beoogt een hervorming van de burgerlijke rechtspleging, met als doel procedures sneller en efficiënter te laten verlopen zonder in te boeten op de kwaliteit.Deze wet trad in werking op

2016-10-24T17:41:10+00:00 24 oktober 2016|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |